Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Holandská vize očima Američana

38. Jak pomocí her malých forem řešit problémy

„Buď šťastný, projev se a hraj. Bude to příjemné pro tebe i okolí.“ Johan Cruyff

 

Hry malých forem poskytují spoustu možností. Jsou vhodné i pro situace, kde je třeba řešit konkrétní problém. Takový problém je třeba pojmenovat, formulovat a pak pro jeho řešení připravit hru. Bude zaměřena na konkrétní hráče, konkrétní moment. Hra jim umožní řešit problém znovu a znovu. Až se ho naučí zvládat – problém zmizí.

Takové hry nemusí být jen 4v4. Je možné použít cokoliv od 1v1 do 11v11. Často to bude třeba 5v2, 8v4, atd.

Hra vymyšlená pro řešení nějakého problému sebou často přináší problematiku opačného rázu. Příklad: připravíme hru pro zdokonalení protiútoku týmu, který se brání soupeřově rohu. Musí získat míč a provést rychlý protiútok dříve než soupeř zaujme výhodné pozice pro obrannou činnost. Útočící tým má samozřejmě opačný úkol – zakončit útočnou akci tak, aby k protiútoku nemohlo dojít. I tento úkol jde zdokonalovat v rámci této stejné hry. Záleží tedy na tom, na co se v dané hře zaměříme. Pokud je k dispozici asistent, mohou si role rozdělit a pracovat na obojím.

Když trénujeme specifický fotbalový problém, je si třeba uvědomit, jaké týmové funkce se to týká.

Pro sestavování a posouzení vhodnosti hry si zodpovězte následující otázky:
1. Řeší opravdu daný problém ? Vychází z analýzy hráčů a zápasu ?
2. Zahrnuje dostatek opakování ? Budou hráči vystaveni problému dostatečně často ?
3. Je to fotbal ? Splňuje to základní parametry fotbalové hry ?

Jestliže jsou odpovědi ano, můžeme s hrou začít. Během hry je na trenérovi, aby korigoval nejen děti, ale podle potřeby i organizaci hry.

 

 

Křídelní hra

„Všichni chápali vzdálenosti . . . Ano, bylo to jako skládat puzzle.“ Gerard van der Lem

Problém

Efektivní křídelní hra.

Cíle

Vytváření situací 1v1, centrování před branku, vytlačování útočícího soupeře do nevýhodné pozice, přímý útok na branku.

Organizace

Vychází z běžné hry 4v4. Branky jsou posunuty k jedné straně a vytvářejí tak prostor pro křídelní hru. Týmy střídají strany, aby si vyzkoušeli křídelní hru na obou stranách ( levé i pravé ).

Pravidla

Bez brankářů. Po přerušení se pokračuje od branky vedením míče či přihrávkou.

TMK

Zvětšený prostor na jedné straně nabízí spoustu příležitostí pro budování útoku v křídelním prostoru. Hráči jsou postaveni před rozhodnutí zda centrovat či vést míč k brance.Rychlý protiútok

„Obránci musí myslet defenzivně, ale také ofenzivně. Jejich cesty se potkávají s útočníky.“ Barry Hulshoff

Problém

Obránce ztrácejí iniciativu při změně držení míče.

Cíle

Vytvořit obráncům situace, kdy získají míč a mají krátký čas číselnou převahu.

Organizace

Vychází z běžné hry 4v4. Středně velké branky. Možno zařadit brankáře, pro vytváření číselné převahy.

Pravidla

Hra se vždy začíná rohovým kopem nebo autem z podobného prostoru. Útočící tým se snaží skórovat, bránící tým získat míč, založit rychlý protiútok a samozřejmě též skórovat.

TMK

Tým v početní převaze (hráč vhazující či kopající roh je vlastně mimo hru) musí jednat agresivně a pozitivně. Rychle přepnout a využít své výhody k protiútoku.


Spolupráce obránců

„Náš tým je připraven dělat rozhodnutí.“ Johan Cruyff

Problém

Špatná spolupráce dvou obránců

Cíle

Poskytnout obráncům dostatek jednoduchých situací 1v2.

Organizace

Hřiště se dvěma malými brankami.

Pravidla

Bez brankářů. Výchozí pozice hráčů:
2 obránci obsazují 1 útočníka před vlastní brankou
útočící hráč vyráží od své branky s míčem
• ostatní 4 stojí na stranách poloviny útočícího týmu
• hra začíná přihrávkou na útočníka a končí běžným přerušením ( gól, míč v zámezí, … )
• hra ze opakuje ze stejné výchozí pozice

TMK

Obránci se setkávají se situací, kdy míč putuje k nim. Oni musí spolupracovat při předvídání, presování a zajišťování. Jak hra pokračuje, musí brát na zřetel přibíhající útočníky z hlouby pole a přizpůsobovat tomu své chování. Testujeme tak komunikaci a rozhodování, čtení hry.
Hra záložníků

„Trenér musí neustále vytvářet situace, které stimulují hráče provádět konkrétní fotbalové činnosti lépe, v širších souvislostech, ve větším tempu.“ Coaching Soccer

Problém

Záložníci nečtou hru.

Cíle

Vytvářet situace, kdy se může záložník „zastavit, podívat se a vidět“ dříve než koná.

Organizace

Základní hra 4v4 s malými brankami.

Pravidla

Bez brankářů. Po přerušení se pokračuje ve středu od postraní čáry. Hráči mohou stát kdekoliv, ale musí být alespoň 2m od míče ( postupně i blíže ). Hra začíná jakmile se záložník dotkne míče. Vytváříme tak znovu a znovu situaci, kdy záložník „musí jít dopředu“ neboť všichni jeho spoluhráči jsou před míčem, což často rezultuje v protiútok soupeře.

TMK

Záložník musí číst hru a provádět správná rozhodnutí. Spoluhráči si musí nabíhat do vhodných pozicí a ne jen bezmyšlenkovitě upalovat dopředu.

Hra v přečíslení

„To je ta velká síla normální hry. Hrou se hráči učí využívat svoji techniku ve prospěch vítězství.“ Coaching Soccer

Problém

Hra v přečíslení.

Cíle

Vytvořit situace kdy je útočící tým v číselné převaze.

Organizace

Hřiště se dvěma malými a jednou velkou brankou, rozděleno na dvě zóny.

Pravidla

Začíná útočící tým s míčem v malé zóně, který je v přečíslení 3v2. Ve velké zóně je brankář a 1v1. Hráči útočícího týmu v malé zóně se snaží držením míče připravit výhodnou situaci pro přihrávku spoluhráči do velké zóny. Jakmile míč přejde hranici velké zóny, jeden z hráčů z útočícího týmu může do velké zóny a vytváří tak situaci 2v1. Když bránící tým získá míč, hraje se normálně bez omezení.

TMK

Útočící tým musí využívat své početní převahy. Soustředěná hra pod tlakem bránícího týmu.

Hra stopera

„Nejobtížnější věcí není naučit krajní obránce podporovat útok ( mají to rádi ), ale najít někoho, kdo je bude zajišťovat.“ Rinus Michels

Problém

Záložníci nezajišťují stopera při jeho výletech dopředu. Stoper zůstává příliš vzadu a nepodporuje tým při mezihře a útočení.

Cíle

Vytvořit situaci, kdy záložník musí převzít odpovědnost za zajištění stopera, který vyráží dopředu. Vytvořit situaci, kdy si stoper může vybrat moment, kdy vyrazí dopředu.

Organizace

Hřiště s 3m širokými brankami umístěnými 3m za hřištěm.

Pravidla

Hra 3v3, každý tým má stopera/brankáře. Tento s/b musí zůstávat v prostoru mezi brankou a hřištěm. s/b může do hřiště, když má míč v držení a vytváří početní výhodu 3v2 pro svůj tým. Při ztrátě míče se snaží soupeř skórovat, dříve než s/b zaujme svou pozici. V roli s/b se hráči střídají podle situace, nikdo nemá tuto roli přidělenou napevno. Je to hra, která umožňuje vytvářet situace 3v2 bez nutnosti použít neutrálního hráče.
Příklad: fialoví drží míč a hrají 3v2. Modří získají míč a skórují dříve než někdo z fialových zaujme s/b pozici.

TMK

Kdy má s/b vyrazit a opustit svůj prostor a kdy má zůstat a pouze odehrát míč ? Jak mohou jeho spoluhráči dostat soupeře do nejnevýhodnější pozice ? ( příklad: jeden je vytažený, druhý stažený, s/b využije prostoru za vytaženým.) Kdo by měl zajišťovat v případě ztráty míče. Jak budou dva obránci spolupracovat proti třem útočníkům ? Reálné fotbalové problémy vyžadující konkrétní fotbalová řešení.


Volné hry

„Když můžeš vidět příklad na hřišti od ostatních hráčů, učíš se stokrát lépe.“ Velibor Vasovic

Když musí být cvičení neustále vraceno do nějaké výchozí situace, může to velmi zpomalovat celý průběh. Takový přístup může být vhodný pro zaměření se na konkrétní problém. Může však dojít k postupné ztrátě koncentrace, děti to přestává bavit, protože nejde o skutečnou hru. Navíc některé fotbalové momenty nemohou být efektivně trénovány cvičeními se statickým začátkem. Fotbal je dynamická a často nepredikovatelná hra. Ukázky takových momentů a jejich řešení nám přináší několik níže uvedených příkladů.

Problém po získání míče

Tým nezvládá zakládání útoku či držení míče po jeho získání. Příliš mnoho hráčů se snaží hned po získání míče rozhodnout, ohrozit soupeřovu branku. Snaží se okamžitě o finální přihrávku, snaží se obejít protihráče a skórovat. Okamžik získání míče, je moment, který spouští problém.
Řešení
Jedna metoda, jak se s tímto vypořádat, je zkonstruovat takovou hru, při které budou hráči podněcováni do kombinační hry. Dříve než může tým skórovat, musí si třikrát přihrát, aniž by se soupeř dotknul míče. Tak zajistíme, že po získání míče bude první myšlenkou přihrávka.

Problém stopera

Stoper hraje jako brankář. Nepodporuje své spoluhráče v útočné činnosti.
Řešení
Upravíme pravidla takto. Aby platil gól, musí být všichni členové týmu na polovině soupeře. Na obrázku můžeme vidět, jak se modrý snaží ohrozit branku soupeře. Modrý spoluhráč musí vyhodnotit situaci a rozhodnou se kdy a kde podpořit svého spoluhráče. Pokud vyrazí příliš brzo, nezajistí tím svůj tým proti protiútoku. Pokud vyrazí pozdě, nebude gól platit.

Problém odkopávání, zbavování se míče

Několik hráčů pouze nakopává míč bez rozmyslu kamkoliv co nejdál. Nechtějí nebo neumějí založit či účastnit se kombinační hry.
Řešení
Zkus zavést pravidlo, že tým, který zaviní roh či aut, obdrží trestný bod. Tři trestné body znamenají gól. Tak bychom měli donutit hráče udržet míč ve hře konstruktivní hrou.

Problém defenzivní hry záložníků

Záložníci se nevracejí plnit svoje defenzivní úkoly. Stoper zůstává často na všechno sám.
Řešení
Určitě není řešením požadovat po jednom ze záložníků, aby vždy zůstával vzadu a spoutat ho tímto „trenérským“ viděním problému. Je to problém hráčů a vyžaduje „hráčský“ přístup. Upravíme tedy hru takto. Hřiště rozdělíme na 3 zóny. Jestliže tým skóruje a bránící tým má v obranné zóně pouze jednoho obránce, je tento gól odměněn třemi body. Pokud je v obranné zóně více než jeden bránící hráč, platí gól normálně za jeden. Na obrázku vidíme souboj 1v1 v obranném pásmu fialových. Fialový tým musí komunikovat, aby uspokojivě vyřešili daný problém.
Problém držení míče

Hráčům trvá příliš dlouho, když jsou v držení míče, než se rozhodnou pro další akci. Zpomalují tak hru, drží příliš dlouho míč, jsou nerozhodní.
Řešení
Připrav hru na dva doteky s tím, že se nesmí zastavit míč. Hráči budou nuceni k rychlému rozhodování. Musí použít jeden či dva doteky a na to mají právě tolik času, aby se míč nezastavil.
Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz