Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Věkové kategorie a fotbal

Věkové kategorie a fotbal - U16

Obsah
Věkové kategorie a fotbal
U6
U8
U10
U12
U14
U16
U18
U20
-všechny strany

U16

Charakteristika

 • poslední vývojové stadium mezi dětstvím a dospělostí
 • postupně se vyrovnávají pubertální nesrovnalosti a disproporce a dokončuje (zpomaluje) se růst a vývoj
 • postupně se obnovuje soulad mezi jednotlivými funkčními systémy organismu.
 • pokračuje hlavně vývoj ve společenském utváření
 • koncem období se pozvolna dovršuje tělesný vývoj, projevuje se to v plném rozvoji a výkonnosti všech orgánů těla
 • v intelektuální oblasti pokračuje vývoj k vysoké úrovni abstraktního myšlení, zjemňují a zdokonalují se jeho logické komponenty
 • dosahuje se plné schopnosti logického usuzování, chápání i nejsložitějších pojmů, využívání analýzy i syntézy
 • zklidňuje se dřívější nestálost a vznětlivost, zájmy a potřeby se ustalují
 • prohlubuje se citová oblast, utváří se vyhraněný až nekompromisní smysl pro pravdu, spravedlnost, čest či právo
 • velmi také sílí touha po nezávislosti, často dochází k odmítání autority rodičů, učitelů a trenérů z důvodu snahy jednat podle vlastních nikým neomezovaných představ a rozhodovat po svém. Objevují se i závažnější problémy jako alkohol, kouření, drogy.
 • ve větší míře se zdůrazňuje řízená bezprostřední příprava na sportovní soutěž (pozornost psychickým stavům a jejich ovládání, ladění sportovní formy).
 • je třeba počítat s většími obtížemi u chlapců - zvýšené nároky i první významnější úspěchy přicházejí v době, kdy nejsou zcela vyhraněnými osobnostmi. Na druhé straně snaha jednat podle vlastní vůle vede k vyhledávání činností, v nichž by se uplatnili.
 • sport k nim beze sporu patří, to je třeba mít na paměti a příležitost nepromarnit. Je to svým způsobem jedna z posledních možností ovlivnění. U dospělých se naděje zmenšuje, těžko lze předělat člověka, který už prošel jistým vývojem.
 • na mladého člověka v tomto věku obvykle málo působí formální, tj. vynucená autorita, ale spíše osobnost se vším, co se tím chápe: člověk kulturní, taktně jednající, chápající a přiměřeně tolerantní.

 

Tréninková jednotka

Hlavní cíl

 • velkým objemem tréninkové činnosti pracovat na celkovém rozvoji

Taktika

Větší důraz a pozornost se přesouvá na taktickou přípravu:

 • výměna míst, prolínání řad i jednotlivců
 • vzájemné zajišťování, přebírání
 • zónová, osobní, kombinovaná obrana
 • rychlý protiútok
 • přenášení těžiště hry

Technika

Pokračuje zdokonalování techniky až do potřebných detailů.

Kondice

 • od 16 let je možné výrazněji zvyšovat tréninkové nároky
 • během tohoto období hráči dosahují nejvyšší úrovně koordinace pohybů, dochází k výraznému nárůstu svalové síly, zlepšují se rychlostní schopnosti v závislosti na zvyšování silových schopností dolních končetin.
 • nic nebrání rozvíjení všech pohybových schopností, značné možnosti jsou už v silové a vytrvalostní oblasti, organismus je připraven i na anaerobní zatížení
 • hráči mají maximum předpokladů pracovat při zatížení rychlostně-vytrvalostního charakteru, který je obvykle doprovázen tvorbou laktátu

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz