Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Věkové kategorie a fotbal

Věkové kategorie a fotbal

Obsah
Věkové kategorie a fotbal
U6
U8
U10
U12
U14
U16
U18
U20
-všechny strany
V tomto odstavci se posuneme od obecného pohledu více směrem ke specifikám fotbalu. Pro tyto účely též použijeme jemnější členění věkových kategorií.

U6

Charakteristika

 • schopnost soustředit se jen na krátkou dobu, v jednu chvíli jsou schopni zabývat se jen jedním problémem, pochopí jen jednoduchá pravidla, stručně a rychle vysvětlená, nechápou nebo zapomínají ( kde je moje branka, kdo je soupeř, kde končí hřiště …..) ........ trpělivost, zasmějme se s nimi, letící letadlo je zaujme víc než fotbal ........ koukněme se na něj společně, často pláčou kvůli bolesti ( nebo předstírané bolesti )
 • většina je individuálně orientovaná ( já, můj míč , … ), týmová spolupráce téměř neexistuje, při hře do 20s vzniká jeden velký chumel ....... volme malé formy 3/3, 4/4
 • nepřihrávají, nechme je
 • zranitelní nadávkami, výčitkami ..... chválit, povzbuzovat, bez tlaku, stressu ........ hodně chválit, ale bez zbytečných odměn za vítězství
 • nejsou rozdíly mezi pohlavími
 • milují pohyb, skákání, běhání … . tak je nechte, každá aktivita nemusí být nevyhnutně s míčem
 • malý smysl pro tempo, rychle se unaví, ale brzo obnoví ..... vhodné intervaly zatížení a odpočinku
 • dodržovat pitný režim
 • ukázka je lepší než dlouhé vysvětlování

Tréninková jednotka

Spousta hráčů nepřišla úplně sama od sebe. Naším úkolem je umožnit jim si hrát, získat je pro fotbal.

 • pokud to jde, všechno s míčem
 • 2 x týdně kolem 1 hodiny ( půl hodiny tvoří průpravné hry )
 • ať je to zábava, spousta různých cvičení a her předchází nudě, nepozornosti
 • výkonnostní skupiny
 • pitný režim
 • každý svůj míč #3,4
 • malé formy fotbalu 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, více raději stále ne ( chumel )
 • podporuj kvalitní první dotek s míčem, ať si ho pěkně zpracují, udrží, vedou – na přihrávku je čas. Špatné jsou pokřiky: “Kopni do toho”, “Odkopni” …, hráči pak získávají špatné návyky. Kdy jindy si má osvojit schopnost rozhodování, nápaditosti atd., než v dobách, kdy nejde o výsledek. Jeden otec dokonce:”Nepřihrávej míč, dokud ti není 11, ať si říká trenér co chce !” . . . . i když je to extrémní názor, na této myšlence něco je
 • nepěstujeme posty, maximálně tvar ( trojúhelník, čtverec )
 • při hře nenutíme dodržovat postranní čáry

Hlavní cíl

 • individuální vývoj
 • zábava

Taktika

 • bez rukou: děti mají často zvyk brát míč do rukou
 • pochopení a uvědomování si vlastní a soupeřovy brány

Technika

 • vedení míče
 • zpracování po zemi
 • úvod do střelby

Kondice

 • všeobecný rozvoj bez zaměření v rámci her

U8

Charakteristika

 • trochu delší doba soustředění se
 • některé děti začínají inklinovat ke skupinovým aktivitám ( v párech )
 • stále citlivé na nadávky, chtějí, aby je měli všichni rádi
 • začínají imitovat starší hráče, hvězdy, spí v dresu
 • stále malý smysl pro tempo, běhají až nemůžou
 • dodržovat pitný režim
 • stále malé rozdíly mezi pohlavími
 • začíná se vyvíjet fyzická koordinace ....... rozdíly mezi dětmi
 • růst síly především lepší nervosvalové koordinaci
 • 200-300 krát za sezónu upadnou
 • těžko říci kdo je čí kamarád, mění se to
 • stále moc nepřihrávají, stále je ještě moc nenuťme

Tréninková jednotka

 • každý svůj míč #3,4
 • 2 x týdně kolem 1:15
 • malé formy fotbalu 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, více raději stále ne ( chumel )
 • zvykat si na rozcvičku
 • pitný režim
 • zařazujeme řetězce pohybových činností ( vhazování - převzetí - vedení - zakončení )
 • doplňkové sporty ( házená, vybíjená, přehazovaná, . . . )
 • koordinace alespoň 15 minut

Hlavní cíl

 • individuální vývoj - základní technické dovednosti, všestranný rozvoj pohybových schopností s důrazem na koordinační a rychlostní
 • zábava, zájem o fotbal, návyk na pravidelnou účast
 • začátky spolupráce ( magický trojúhelník či čtverec )
 • skupinové chování ( pomáhat jiným, nechat si pomoci )

Taktika

 • 1/1, krytí míče, tlak na hráče s míčem
 • seznamování se všemi posty, univerzálnost
 • úvod do konceptu 3 základních situací ve fotbalu: máme míč, nemáme míč, něco mezi
 • prohlubování znalosti pravidel ( výkop od brány, rohový kop, výkop, vhazování )
 • úvod do přihrávání, spolupráce, návrat ke své bráně při ztrátě míče
 • začínáme dodržovat hranice hřiště

Technika

 • vedení míče
 • úvod do přihrávek
 • střelba různými částmi nohy
 • zvedání míče, počátky žonglování
 • zpracování míče po zemi
 • úvod do vhazování

Kondice

 • koordinace
 • rychlost - zaměření na krátkodobé výkony do 5-8s
 • důraz na rovnováze, hra na jedné noze ( noha stojná a kopací )
 • sílu rozvíjet přirozenými cvičeními ( úpolové hry, přetahy, ... )
 • stimulace aerobní kapacity hlavně průpravnými hrami, nevylučuje se rozvoj obecné vytrvalosti souvislou metodou mírné intenzity - běh( 500m a postupně přidávat po 100-200m v případě, že zvládají bez viditelných potíží ), kolo, plavání

U10

Charakteristika

 • opět se prodlužuje doba soustředění, začíná mít více svou hlavu
 • již celkem týmová orientace, stále častěji se objevuje záměrné přihrávání
 • stále ještě v pohybu, ale už ne tak horečnatě, schopnost plánovat, korigovat tempo
 • pohlaví již se začínají vyvíjet separátně
 • začínají to brát vážně, i když je to zatím stále hra
 • milují dresy, náležitost k týmu
 • chtějí hrát a ne čekat
 • schopnost sekvenčního myšlení (A přihrává B a B přihrává C, takže míč se dostal od A k C )
 • potřebují důvod pro danou činnost, vysvětleme jim proč se co dělá, nacvičuje
 • velký rozvoj motoriky .... rychle se učí novým věcem. Je to způsobeno zpomalením růstu při stálém rozvoji relativní síly, výbušné síly, koordinačních schopností, zvyšování kapacity plic, funkce srdce i krevního oběhu
 • silnější, vyspělejší hráči mohou dominovat, to ještě nic nemusí vypovídat o skutečných kvalitách hráče
 • začátek abstraktního myšlení, mohou začínat chápat ofsajd, ale při hře na něj stejně zapomenou
 • začínají cítit větší odpovědnost, po prohraném zápase mohou brečet
 • dospělí vně rodiny stoupají na významu
 • někteří začínají trénovat, zkoušet sami od sebe, bez povelu ..... to samozřejmě podporujeme, pochválíme, uvedeme jako dobrý příklad
 • něco jim říká trenér, něco rodiče, ale oni mohou nakonec dát na kamaráda

Tréninková jednotka

 • každý svůj míč #4
 • 2 x týdně kolem 1:15
 • malé formy fotbalu 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, pozvolna více
 • rozcvička už raději povinně
 • pitný režim
 • čtverec, trojúhelník
 • úvod do individuální přípravy brankářů
 • doplňkové sporty ( basketbal, házená, ... )
 • Hlavní cíl
 • individuální rozvoj ( koordinační schopnosti, dlouhodobá vytrvalost, rychlost na základě frekvence pohybu a výbušné síly dolních končetin, herní činnosti )
 • zábava
 • prohlubování spolupráce, položit základy fotbalu

Taktika

Rozvoj předešlých:

 • 1/1, krytí míče, tlak na hráče s míčem
 • seznamování se všemi posty, univerzálnost
 • úvod do konceptu 3 základních situací ve fotbalu: máme míč, nemáme míč, něco mezi
 • prohlubování znalosti pravidel ( výkop od brány, rohový kop, výkop, vhazování )
 • úvod do přihrávání, spolupráce, návrat ke své bráně při ztrátě míče
 • hranice hřiště

Nové:

 • bránění 1/1
 • útočení 2/1
 • přehled ( hlava nahoře )
 • hrát rychle, ale vždy s nějakým záměrem, nenakopávat míč nazdařbůh
 • nácvik základních standardních situací ( kop od branky, kop z rohu, vhazování z hlediska obranné i útočné fáze )

Technika

Rozvoj předešlých:

 • vedení míče
 • přihrávání už i vzduchem, tedy i zpracovávání
 • střelba různými částmi nohy, po různých situacích( běžecký souboj, ve hře .... )
 • zvedání míče, žonglování
 • zpracování míče po zemi, po odrazu
 • úvod do hry hlavou

Kondice

Pokračovat v předešlém..


U12

Charakteristika

 • blíží se, začíná puberta ( dívky dříve )
 • rychlejší růst, pozor na zranění
 • většina schopna abstraktního myšlení, chápat nějaký koncept hry, systematické řešení problémů, hypotetické situace
 • více času tráví s kamarády než rodiči
 • sledují co se jim dospělí říkají a co se skutečně dělá
 • vytvářejí si žebříček hodnot
 • sebekritičnost, uvědomují si úroveň dovedností, a někteří, kterým to moc nejde, končí
 • kritika a záporné hodnocení může způsobit velkou ztrátu sebevědomí, přehnaná pochvala zase naopak
 • hru berou stále vážněji, ale stále je to hra
 • někteří účelově faulují
 • přihrávají, i když ví, že se jim míč nevrátí, nabíhají, i když nedostanou míč
 • rozvíjí se smysl pro humor
 • začínají ztrácet flexibilitu, takže rozcvička je povinná
 • zlatý věk učení fotbalu - z hlediska motorického učení nejvhodnější doba pro nácvik a zdokonalování techniky. Podcenění této etapu vývoje se těžko napravuje !
 • začíná klesat biologická potřeba pohybu. Je na trenérovi, aby dokázal přesvědčit své svěřence, že hlavně oni rozhodují o vítězství v utkání i své budoucnosti

Tréninková jednotka

 • každý svůj míč #4
 • 2-3 x týdně kolem 1:15
 • malé formy fotbalu 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, ale již úvod do 5,6,7,11/5,6,7,11
 • rozcvička povinně
 • pitný režim
 • hry pod tlakem 5/2
 • individuální příprava brankářů

Hlavní cíl

 • individuální vývoj ( herní činnosti a jejich zdokonalování hlavně v herních podmínkách, koordinační schopnosti, dlouhodobá vytrvalost, rychlost na základě frekvence pohybu )
 • spolupráce ( cílevědomý nácvik organizace hry v obraně i útoku )

Taktika

 • úvod do ofsajdu
 • úvod do taktiky v pravém smyslu slova
 • rozvoj předešlých


Nově nebo více:

 • změna těžiště hry
 • prolínání řad
 • uvědomování si 3 různých částí, klimat na hřišti: útok, střed, obrana
 • rozvoj konceptu 3 základních situací ve fotbalu ( máme míč, nemáme míč, něco mezi ), přechody mezi nimi
 • rozdíl mezi přihrávkou do nohy a do prostoru
 • krytí míče, odebírání míče, čtení útočníka, obránce, hra pod tlakem, vytvoření tlaku

Technika

rozvoj předešlých

Nově nebo více:

 • zvládání několika fint pro obcházení soupeře
 • začátek soustavnějšího nácviku hlavičkování
 • střelba skákajícího míče ( volej, halfvolej )

Kondice

 • speciální kondiční trénink je stále sekundární záležitost a není třeba na něj klást důraz, pokračujeme v předešlém.

U14

Charakteristika

 • puberta v plném proudu, u děvčat o něco dříve. Je to klíčové období pro vývoj psychiky.
 • pozor na první lásky
 • vznětlivost, nestálost
 • vlastní představa o světě i názory na okolí
 • vlastní nekritičnost, přeceňování sil a schopností ( pozor na to třeba u posilování )
 • růstové změny mohou negativně působit na kvalitu pohybů, dítě je "samá ruka, samá noha", růst končetin je rychlejší než růst trupu - to může přinést pokles celkové koordinace, tím i techniky

Tréninková jednotka

Hlavní cíl

 • zdokonalování techniky a taktiky
 • zvládnutí herních činností jednotlivce
 • zvládnout jeden obranný a jeden útočný systém
 • ještě stále stavíme hráče na různé posty a hledáme jejich optimální uplatnění
 • kondice
 • příprava na přechod do dorostenecké kategorie, což je velký předěl

Taktika

 • velká forma fotbalu 11/11: rozestavění do šířky, hloubky
 • pozorování, hodnocení herní situace
 • hra na postech
 • úplná znalost pravidel

Technika

Zvládnutí celého základního technického rejstříku.

Kondice

Úvod do cílenějšího kondičního tréninku:

 • rozvoj aerobní kapacity všech druhů: rychlostní, krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá ( běhy v terénu )
 • začátek rozvoje maximální síly, rozvoj svalové síly
 • reakční startovní rychlost

U16

Charakteristika

 • poslední vývojové stadium mezi dětstvím a dospělostí
 • postupně se vyrovnávají pubertální nesrovnalosti a disproporce a dokončuje (zpomaluje) se růst a vývoj
 • postupně se obnovuje soulad mezi jednotlivými funkčními systémy organismu.
 • pokračuje hlavně vývoj ve společenském utváření
 • koncem období se pozvolna dovršuje tělesný vývoj, projevuje se to v plném rozvoji a výkonnosti všech orgánů těla
 • v intelektuální oblasti pokračuje vývoj k vysoké úrovni abstraktního myšlení, zjemňují a zdokonalují se jeho logické komponenty
 • dosahuje se plné schopnosti logického usuzování, chápání i nejsložitějších pojmů, využívání analýzy i syntézy
 • zklidňuje se dřívější nestálost a vznětlivost, zájmy a potřeby se ustalují
 • prohlubuje se citová oblast, utváří se vyhraněný až nekompromisní smysl pro pravdu, spravedlnost, čest či právo
 • velmi také sílí touha po nezávislosti, často dochází k odmítání autority rodičů, učitelů a trenérů z důvodu snahy jednat podle vlastních nikým neomezovaných představ a rozhodovat po svém. Objevují se i závažnější problémy jako alkohol, kouření, drogy.
 • ve větší míře se zdůrazňuje řízená bezprostřední příprava na sportovní soutěž (pozornost psychickým stavům a jejich ovládání, ladění sportovní formy).
 • je třeba počítat s většími obtížemi u chlapců - zvýšené nároky i první významnější úspěchy přicházejí v době, kdy nejsou zcela vyhraněnými osobnostmi. Na druhé straně snaha jednat podle vlastní vůle vede k vyhledávání činností, v nichž by se uplatnili.
 • sport k nim beze sporu patří, to je třeba mít na paměti a příležitost nepromarnit. Je to svým způsobem jedna z posledních možností ovlivnění. U dospělých se naděje zmenšuje, těžko lze předělat člověka, který už prošel jistým vývojem.
 • na mladého člověka v tomto věku obvykle málo působí formální, tj. vynucená autorita, ale spíše osobnost se vším, co se tím chápe: člověk kulturní, taktně jednající, chápající a přiměřeně tolerantní.

 

Tréninková jednotka

Hlavní cíl

 • velkým objemem tréninkové činnosti pracovat na celkovém rozvoji

Taktika

Větší důraz a pozornost se přesouvá na taktickou přípravu:

 • výměna míst, prolínání řad i jednotlivců
 • vzájemné zajišťování, přebírání
 • zónová, osobní, kombinovaná obrana
 • rychlý protiútok
 • přenášení těžiště hry

Technika

Pokračuje zdokonalování techniky až do potřebných detailů.

Kondice

 • od 16 let je možné výrazněji zvyšovat tréninkové nároky
 • během tohoto období hráči dosahují nejvyšší úrovně koordinace pohybů, dochází k výraznému nárůstu svalové síly, zlepšují se rychlostní schopnosti v závislosti na zvyšování silových schopností dolních končetin.
 • nic nebrání rozvíjení všech pohybových schopností, značné možnosti jsou už v silové a vytrvalostní oblasti, organismus je připraven i na anaerobní zatížení
 • hráči mají maximum předpokladů pracovat při zatížení rychlostně-vytrvalostního charakteru, který je obvykle doprovázen tvorbou laktátu

U18

 • zde již struktura tréninkového procesu výrazně neliší od tréninku dospělých
 • koncem dorostového věku přichází doba maximální trénovatelnosti

U20

dospělý

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz