Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Kondice

Senzomotorická stimulace

Je to metodika, jejíž cílem je dosažení reflexní automatické aktivace žádaných svalů bez výraznější vědomé kontroly. V této metodě jde tedy v zásadě o ovlivnění pohybu a vyvolání reflexní svalové kontrakce, v rámci určitého pohybového stereotypu, ovlivněním proprioreceptorů ( nervová zakončení ve svalech vnímající polohu a pohyb ), které se významnou měrou podílejí na řízení zvláště stoje, vertikálního držení i provádění přesných koordinovaných pohybů.

 

Významnou roli pro regulaci vertikálního držení hrají proprioceptory plosky nohy. Právě tyto receptory se snažíme ovlivňovat v rámci senzomotorické stimulace, při cvičeních na úsečích. Jedná se hlavně o aktivaci musculus quadratus plantae, dále dlouhých i krátkých flektorů nohy při vytváření zvýrazněné klenby nohy. Tato změna konfigurace klenby, která se v klinické praxi nazývá „malá“ nebo méně výstižně „krátká“ noha, vede ke změně postavení prakticky všech kloubů nohy a změněnému rozložení tlaků v kloubech, což příznivě ovlivňuje proprioceptivní signalizaci.

Princip SMS

SMS vychází z koncepce dvou stupňů motorického učení:

1.stupeň je charakterizován snahou zvládnout nový pohyb a vytvořit základní funkční spojení, na tom se podílí hlavně mozková kůra. Řízení pohybu na této úrovni je únavné jako každý proces, který vyžaduje aktivaci kůry. Proto se CNS/centrální nervový systém/ snaží po dosažení alespoň základního provedení pohybu přesunout řízení na nižší pohybová podkorová regulační centra,

kde tento 2.stupeň motorického řízení je méně únavný a hlavně rychlejší, ale na druhé straně se jednou fixovaný stereotyp velmi těžko mění.

Cílem SMS-je právě dosažení reflexní, rychlé, automatické aktivace žádaných svalů s nejméně zatěžujícím provedením pohybu s dobrou koordinací svalů. K tomu je zapotřebí dobrá spolupráce jak CNS, tak periferních receptorů-kloubních, svalových, kožních, hlavně z plosky nohy, hlezna, kolene, pánve, ramen, krku i hlavy.

Využití SMS u fotbalistů

 • reflexní, podvědomé zapojení svalů do pohybové funkce
 • podvědomá svalová aktivace přispívá ke zhrácení reakční schopnosti v zátěžové situaci
 • prevence úrazů
 • lepší a rychlejší regenerace po úrazech
 • oživení a zpestření tréninku

Vlastní cvičení

Pomůcky, které usnadňují senzomotorickou stimulaci jsou kulové a válcové úseče, točna (twister), fitter (swinger), minitrampolína, balanční nafukovací míče a v neposlední řadě též BALANCE STEP, kterým se budeme hlavně zabývat.

Balancestep

Je to jednoduchá balanční pomůcka, působící komplexně na harmonickou činnost svalstva celého organismu. Pomáhá rozvíjet pohybové dovednosti organismu, rozvíjí smysl pro rovnováhu, reakční schopnost, rychlost, vytrvalost, svalovou sílu, pohybovou koordinaci.

Výhodou balancestepu oproti jiným pomůckám je: malá velikost, skladnost, nízká hmotnost, přenosnost.

 

Jak používat Balancestep

Balancestep se nejprve upevní pásky se suchými zipy na obuv s pevnou podrážkou na střed předpokládaného těžiště nohy. Další postup, který je nutný při tomto cvičení dodržovat:

1. zformovat „malou nohu“ - přiblížením hlaviček kostí záprstních k pevně fixované patě, přičemž prsty musí být zcela volné
2. mírně pokrčit kolena
3. vědomě zpevnit držení pánve stahem břišních a hýžďových svalů
4. hlavu držet vznosně, rameno stáhnout dolů
5. kontrolovat pánev v bočném směru, tzn. spojnice obou kyčelních kloubů zůstává vodorovně
6. chodidla klást rovnoběžně

Je vhodné nacvičovat nejdříve stoj a přešlapování na místě z pevnou oporou. Pak teprve chůzi s krátkými rychlými kroky s rychlou frekvencí přenášení váhy z jedné dolní končetiny na druhou. Cvičení by mělo probíhat vícekrát, krátkodobě, ale intenzivně. Neměla by se v žádném případě překonávat únava !!! Ta vyřadí z činnosti ty svaly, které chceme my naopak aktivovat.

Při dobrém zvládání všech těchto základních prvků lze přistoupit ke složitějších variacím a cvikům. Jako jsou např. stoj na jedné končetině, výpady dopředu a do stran, výskoky…

 

Nejčastější chyby

1. Nedokonalé zformování chodidla – pokrčení prstů
2. Vytáčení či vtáčení chodidel zevně či dovnitř
3. Propnutí kolen, vtáčení kolen dovnitř
4. Asymetrické postavení pánve – vysunování boku na straně „kročné“ končetiny vzhůru
5. Nedostatečná fixace pánve – z ochablosti břišního a hyžďového svalstva
6. Zvedání ramen – přetížení šíjových svalů
7. Hlava v předsunu ( vysunutí brady ), v předklonu
8. Dlouhé kroky

 

Rady pro trénink

 • správný základní postoj nejprve trénovat pod dohledem ( před zrcadlem )
 • nejprve nacvičit stoj a přešlapování na místě s pevnou oporou
 • pak přidat chůzi s drobnými krátkými krůčky, začít pomalu postupně zrychlovat
 • postupně zužovat stojnou bázi, z jednoduchých prvků přecházet ke složitějším
 • přesouvat balancestepy blíže či dále od špičky
  • blíže ke středu chodidla – snažší provedení cviků – léčebný účel
  • blíže ke špičce – obtížnost stoupá – sportovní charakter
 • nepřekonávat únavu
 • necvičit přes bolest
Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz