Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Kompenzační cvičení

Úvod

Pravidelnou sportovní přípravu ve fotbale zahajují děti kolem 6.-8. roku. Rozvoj pohybových schopností a dovedností v tomto věku, převážně herním a kondičním tréninkem, představuje značné fyzické, často až jednostranné zatížení. V současné době se setkáváme u řady fotbalistů s funkčními poruchami, které můžou vést ke snížení úrovně herního výkonu, někdy dokonce k ukončení sportovní kariéry. Může také dojít k bolestivému a neefektivnímu pohybu.


Optimální prevencí těchto poruch by měl být kvalitně vedený tréninkový proces, jehož obsahem, kromě rozvoje pohybových schopností a nácviku pohybových dovedností, by měla být optimální individuálně zaměřená kompenzace sportovního zatížení, která především spočívá v uvolňovacích, protahovacích a posilovacích cvicích.

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz