Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Kompenzační cvičení

Charakteristika kompenzačního cvičení

Kompenzační cvičení jsou cíleně zaměřená tělesná cvičení, která pozitivně ovlivňují podpůrně pohybový systém. V tréninkovém procesu se především zaměřujeme na aktivní složku (svaly). I když většina fotbalistů výrazně nezapojuje horní část těla (pletenec ramenní, břišní svaly), měli by se právě na tuto část těla o to více soustředit. Zaměřujeme se nejen na protahovací cvičení, ale také na posilovací, uvolňovací. V současné době je kompenzační cvičení chápáno hlavně ve smyslu vyrovnávacím.

 

Kompenzační cvičení jako součást každodenního usilovného tréninku potřebuje odpovídající motivaci s vysokým emočním nábojem, který může ovlivňovat vůli, aktivovat vnímání, myšlení a soustředění dětí při procesu motorického učení. Tréninkové cíle by měly být dosažitelné, atraktivní a významné jak pro jedince tak i pro tým. Je důležité od mala učit děti vnímat pohyb „zevnitř“ a tím dokázat korigovat odezvu vlastního těla na pohybovou zátěž.V tréninkovém procesu bychom měli motivovat vztah k vlastnímu tělu, péči o svalovou rovnováhu a optimální držení těla a napomoci tím k postupnému zvyšování motorické výkonnosti bez bolestivých změn pohybového aparátu

U fotbalistů se často setkáváme s určitými vertebrogenními bolestmi, které jsou ukazatelem vzniku funkčních poruch, jenž mohou vést až ke snížení úrovně herního výkonu, někdy i k ukončení sportovní kariéry.

Příčiny poruch

 • nedostatečně kompenzovaná jednostranná neadekvátní tréninková zátěž
 • neadekvátní tréninková zátěž nedostatečně připraveného dětského organismu (nedostatečná všestranná průprava, funkční poruchy pohybové soustavy…)
 • nevhodně volené a nesprávně prováděné cviky
 • mnoho dalších


Následky poruch

Zkracováním a přetěžováním určitých svalových skupin (hyperaktivních), které neumožní správné posilování antagonistických („protihráčských“) svalových skupin (hypoaktivních), vzniká svalová nerovnováha (dysbalance).

 

Na níže uvedených videoukázkách můžete vidět příklady svalové nerovnováhy, které jsou typické pro fotbalisty.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

 

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

Při pohledu ze zadu se svalová nerovnováha projevuje:

 • zvýrazněné kontury vzpřimovačů v oblasti přechodu bederní a hrudní páteře
 • odstávající lopatky

 


Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

Při pohledu z boku:

 • při pohledu sklopení pánve dopředu
 • zvětšené zakřivení páteře v předozadním směru
 • povolená břišní stěna
 • ramena a hlava vpředu
 • hloubka bederní lordózy 3-5 cm
 • hloubka krční lordózy 2,5 – 3 cm

 

 

Byly použity videosekvence z DVD Fotbalová škola-jak se stát velkým hráčem ? se souhlasem autorů (PhDr. Edwin Mahr, Phd, Mgr. Pavel Fuksa, ČMFS)

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz