Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Kompenzační cvičení

Úkoly kompenzačního cvičení

Přispívají k harmonickému tělesnému rozvoji organismu, předchází vzniku svalové dysbalance = svalová nerovnováha, zabraňují nefyziologickým změnám v hybných stereotypech a zapojování jednotlivých svalových skupin, napomáhají pozitivně ovlivňovat i funkční stav vnitřních orgánů(správné vyklenutí hrudníku… -  vitální kapacita plic…).

 

1) Přispívají k harmonickému tělesnému rozvoji organismu

Pohybová aktivita(spontánní), zejména u dětí v raném dětství do 3 let, vychází z potřeb samotného dítěte. Pohyb významně formuje osobnost dítěte nejen po stránce motorické, biologické, ale i psychické a sociální. S přibývajícím věkem je pohyb více ovlivněn sociálním prostředím (např. televize, počítač), kterým je tlumen a může vést k udržování statických (sedící populace) poloh až k nedostatku pohybu. Na druhé straně se můžeme setkávat s jednostranným sportovním zatížením vedoucímu až k přetížení, což může vést k poškození tělesného a duševního zdraví.

Ovlivňujeme tak celou řadu faktorů:

 • do jednoho roku - vývoj postury a bipedální chůze
 • do 3 let – všestrannost a pestrost
 • upevňuje zdraví – nemocnost
 • kvalitu tréninkového procesu

2) Předchází vniku svalové dysbalance = svalová nerovnováha

Svalová dysbalance je takový stav, kdy jsou antagonisté (protihráči) v nerovnováze, zpravidla je jeden ochablý a druhý je zkrácený. Zkrácený sval je užíván jako sval pracující - je tam stálé svalové napětí - spazmus (někdy tento sval supluje i za pohyb jiné svalové skupiny).
Prohlubující se stav svalové nerovnováhy má určující vliv na tvar a posléze i stavbu páteře jako celku. Vzniká druhotně řada dalších poruch, které se projevují i ve funkcích vnitřních orgánů. Jedním z typických příznaků tohoto stavu je postupné omezování hybnosti některých úseků páteře (blokáda), které je kompenzováno zvyšováním hybnosti úseků jiných.


Mezi svalovou nerovnováhu patří:
a) dolní zkřížený syndrom - v oblasti pánve a kyčelních kloubů.
zkrácené: ohybače kyčelních kloubů a kolenních kloubů, vzpřimovač trupu v oblasti bedrokřížové
oslabené: svaly hýžďové a břišníb) horní zkřížený syndrom - v oblasti šíje a pletence ramenního.
zkrácené: horní část svalu trapézového, zdvihač lopatky, kývač hlavy, velký prsní sval, široký sval zádový (dolní vlákna), hluboké šíjové vzpřimovače
oslabené: dolní fixátory lopatek (mezilopatkové svaly,dolní část svalu trapézového),široký sval zádový (vodorovná vlákna), hluboké ohybače šíje

 

 

3) Zabraňují nefyziologickým změnám v hybných stereotypech a zapojování jednotlivých svalových skupin

Hybné stereotypy je soustava podmíněných a nepodmíněných reflexů. Na každém pohybovém projevu se podílí celá řada svalových skupin, která v konkrétním pohybu utváří určitý funkční celek. Řízení zapojování jednotlivých svalů v průběhu elementárních pohybů je automatické a do určité míry nepřeučitelné.
Při správném provedení pohybu se zapojují svalové skupiny, které se na pohybu mají mechanicky realizovat. Naopak při nesprávném pohybu se mohou zapojovat i svalové skupiny, které nemají k vykonávanému pohybu žádný vztah, výsledkem je nižší výkon.
Období pro úpravu a fixaci základních hybných stereotypů je kolem 5-6 roku. S kalendářním věkem schopnost přebudovávat stereotypy klesá.

Jejich fixace a kvalita závisí na řadě faktorů:

 • vlastnosti centrální nervové soustavy
 • kvalita nervových funkcí
 • vývoj dítěte do 3 let života (posturální vývoj…), spontánní pohybová aktivita…
 • vlastnosti hybného systému
 • emoční nasměrování limbického systému
 • a řada dalších

4) Napomáhají pozitivně ovlivňovat i funkční stav vnitřních orgánů


Funkční stav vnitřních orgánů vede k optimální funkci jednotlivých vnitřních systémů :

 • metabolismu
 • vyměšování
 • dechovému systému
 • srdečně cévnímu systému
 • krevnímu a míznímu oběhu
Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz