Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Kompenzační cvičení

Rozdělení kompenzačních cvičení

Uvolňovací, protahovací, posilovací. 

 

Podle fyziologického účinku na pohybový aparát a účelové zaměření rozdělujeme kompenzační cvičení:

1. Uvolňovací

Většinou zahajují rozcvičení, ve kterém nemůže chybět lehké a nenásilné procvičování páteře všemi směry a uvolňování jednotlivých kloubů. Nikdy se nesnažíme dosahovat krajních poloh násilně a s velkým úsilím. Vyvarujeme se rychlých a švihových pohybů.

2. Protahovací

Protahovací cvičení slouží ke snižování klidového napětí protahovaného svalu s následným zvyšování pohyblivosti. Při protažení by se mělo dosahovat do krajních poloh v příslušných kloubech. Protahujeme svalové skupiny s tendencí ke zkracování (s převahou tónických svalových vláken).

Protahovací cvičení provádíme :
 • v úvodní částí - cvičení by mělo trvat 15-20 min až po 5-15 minutovém zahřátí
 • v závěrečné části - cvičení by mělo trvat 5-10 min v rámci uvolnění
Po a při tréninkovém zatížení, bychom měli protahovat (kompenzovat):
 • přetěžované svaly kvůli:
  • únavě – rychlejší regenerace
  • prevence úrazů – vznik funkčních poruch
Protahujeme dle :
 • míry zkrácení
 • efektivity protažení
 • požadované úrovně

3. Posilovací

Posilovací cvičení provádíme :
 • v hlavní části - posilujeme svalové skupiny ovlivňující svojí silovou úroveňí vlastní sportovní výkon
Počet opakování závisí dle:
 • vyspělosti cvičenců
 • subjektivních pocitech
Posilujeme svalové skupiny s tendencí k oslabení ( s převahou fázických svalových vláken vláken).
Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz