Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Přihrávka

Přihrávka

Obsah
Přihrávka
Druhy kopu ze země
Kop ze vzduchu - volej
Rotované míče
-všechny strany
Přihrávka je záměrné usměrnění míče nohou, hlavou nebo jinou částí těla spoluhráči tak, aby jej mohl zpracovat. Větší část odpovědnosti leží na přihrávajícím hráči, nicméně důležitou úlohu hraje i příjimající hráč. Přijímající hráč musí nejen přihrávku zpracovat, ale musí si též najít prostor kam mu může být přihráno, vyrazit proti míči pokud to situace vyžaduje apod.

V této teoretické části se budeme věnovat jen přihrávce nohou.

Kopy

Správné nakopnutí míče je základem přihrávky i střely, které se od sebe liší hlavně účelem, ne až tak technikou provedení. Podle polohy míče můžeme rozdělit kop na dvě kategorie:

  • ze vzduchu-volej
  • ze země

Hlavní determinanty dráhy letu míče

  • postavení stojné nohy
  • sklon trupu
  • sklon místa dotyku s míčem ( nárt, placírka, … ) kopací nohy
  • místo, ve kterém hráč zasahuje míč

Kop ze země

Pro dobrý kop je důležitá rovnováha a soustředěnost. Úloha obou nohou ( stojné i kopající ) je stejně důležitá.

Stojná noha

Jestliže je v linii s míčem, kop je nízký a prudký. Jestliže je za míčem, dráha míče bude vyšší.

Tato noha by měla většinou směřovat na cíl.

Kopající noha

Udeřuje do míče pod, nad,v nebo stranou těžiště, což je dáno polohou těla, hlavně stojné nohy. Tak určuje dráhu a rotaci míče. Na rozdíl od většiny těla, které by mělo být při kopu uvolněné, kopací noha by měla být v kotníku zpevněna – zamčena.

Dále je vhodné požadovat dotažení pohybu kopací nohou po nakopnutí míče - tříbí to správný kopací pohyb, při němž se celá váha, energie těla přenáší na míč a dává mu co největší hybnost či přesnost. Hráč provádí kopací pohyb jakoby skrz míč, takový pocit lze navodit zvláště při kopu v běhu, kdy hráč po kontaktu s míčem pokračuje v běhu.

Tělo

Práce horní poloviny těla je též velmi důležitá. Zaklonění vede k vysokým míčům až ragbyovým odkopům, naklonění nad míč vede k prudkému přízemnímu kopu. Pro maximální razanci kopu by se koleno při nápřahu mělo dostat nad míč. Zvláště začátečníkům můžeme pomoci požadavkem naklonění hlavy nad míč v momentě nápřahu a kopu, tak se většinou nakloní nad míč celé tělo i koleno.

Následující obrázek ukazuje možné polohy kolena při kopu a tomu odpovídající dráhu míče. Poloha, kdy je koleno před míčem je špatná.

Nezapomeňme na důležitou úlohu rukou pro udržování rovnováhy.


Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz