Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Chytání míče v pádu

Chytání míče v pádu - Základní principy

Obsah
Chytání míče v pádu
Základní principy
Metodická řada
Chytání v pádě stručně
Proč brankáři skáčou dozadu ?
-všechny strany

Základní principy

Spousta poznatků z odstavců Pohyb brankáře a Chytání míče ve stoji je třeba aplikovat i zde:

 • Kolmo k míči či střelci
 • Proti míči
 • První na míč ruce


Dále základní obecné principy trochu rozvedeme.

Práce nohou

Je důležitá pro zaujmutí správné pozice.

Proti míči

Je třeba se pohybovat v rámci střeleckého úhlu. První krok by měl být veden stranou dopředu pod úhlem asi 30 stupňů. To umožní brankáři odvracet míč pod vhodným úhlem. Jeden z největších problémů brankáře je chytání míče směrem dozadu. Přenesou váhu těla na paty a natahují se dozadu – to většinou končí sražením míče do branky. Nedopuste to !!! Ujisti se, že brankář má váhu na špičkách a první krok vede vpřed.

Odraz

Po prvním kroku vpřed následuje vymrštění se proti míči. Vycházíme ze sníženého těžiště a odrážíme se bližší nohou.

Kolmo

Během zákroku i po dopadu jsem kolmo na dráhu míče. Proč ? Umožňuje to dostat za míč největší možnou část těla a dopadat na stranu na bok a rameno, což je nejbezpečnější způsob. Dopadem to nekončí ! Není žádoucí při zákroku otáčet obličej do země a dopadat na břicho. Nejen že může míč proběhnout pod tělem, ale hrozí též zranění. Obdobně není žádoucí se po chycení otáčet na záda.

První ruce

Mnoho začínajících brankářů má obavy z dopadu na zem a to jim brání jako první v pořadí provést zachycení míče rukama. Stále však platí: nejdříve chyť správně míč do rukou a potom se starej o dopad. Míče v rukou mohou dokonce využít na tlumení dopadu.


Protože chycení či vyražení jsou zde velmi blízko sebe, budeme je zahrnovat a probírat vždy v rámci daného typu zákroku.

 

Míč po zemi

 • pokrčení nohou, váha těla se přenáší na bližší(k míči) nohu
 • z bližší nohy se provádí odraz, vzdálenější slouží pro zapření
 • odraz se provádí mírně dopředu, branář se snaží co nejrychleji dostat na zem
 • dopadat na bok, ne na břicho
 • míč chytáme mezi ruce a zem, která slouží jako třetí ruka
Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.


Pozor: neskákat velkým obloukem, ale dostat se co nejrychleji na zem; neskákat směrem dozadu (při vypadnutí míče směřuje tento do branky)

Vyrážení

Využíváme v případě, že je míč příliš daleko na chycení nebo když si není brankář jistý, že může míč chytit.

Činnost je identická s chytáním, jen je míč vyražen otevřenými dlaně mimo branku. Používá se i vyrážení jednou rukou, ta musí být pro tuto činnost dostatečně zpěvněna v zápěstí.

Pozor: vždy vyrážet do strany, po zákroku rychle na nohy a do správné pozice (stavění se), stačí malý dotek míče na jeho vychýlení

 

Polovysoké a vysoké míče

 • zaujmutí vhodné pozice dobrým pohybem(úkroky, sprint bokem, ¾ pohyb)
 • příprava na odraz uzpůsobením kroků
 • bližší(k míči) noha je trochu více vepředu
 • na bližší nohu se prenese váha
 • odraz z bližší nohy
 • vzdálenější noha pokrčená v koleně švihem pomáhá odrazu
 • ruce jdou na míč
 • ruce s míčem dopadají první na zem (zem opět tvoří třetí ruku)
 • pak dopadá rameno a celé tělo
 • tělo po dopadu mezi míčem a brankou

Vyrážení

Liší se jen v práci rukou. Dopad se též trochu liší, protože je bez míče. Tuto činnost dělíme na:

 • dvěma rukama: otevřenými dlaněmi či pěstmi(boxování)
 • jednou rukou: spodní rukou (stejná ruka, jako strana na kterou padá), horní rukou (opačná strana). Na animaci můžete vidět, v jaké výšce míče se používá spodní ruka a horní ruka.

 

Odražené míče

Prvotním předpokladem zvládnutí tohoto zákroku je dobrý odhad a správné vyhodnocení herní situace. Podle svého rozhodnutí, na které má brankář zlomek vtěřiny, použije zákrok v pádě po zemi, ve vzduchu nebo reflexní zákrok. Brankář se též musí rozhodnout zda míč chytit či vyrazit.

 

Vysoké míče

I když stále platí poučka, že brankář by se měl snažit pokud možno míč chytit, u vysokých míčů je vyrážení velmi častou činností. Proč ? Jsou to těžké míče, kdy vyražení je jediný možný způsob, jak zabránit gólu. Brankář sotva na míč dosáhne, takže mu nezbývá než se pokusit i minimálním dotekem míč vychýlit či přehodit přes vlastní branku. Chytit míč v této situaci bývá velmi riskantní, může dojít k vypadnutí míče (což je téměř jistý gól) nebo brankář s míčem dopadne za brankovou čáru.

 

Vyrážení

 • horní rukou:
  • pohyb: většinou ¾ pohyb směrem k brance ( ať už sprintem či volně )
  • pohledem sleduje míč
  • odraz: brankář se odráží z bližší nohy(směrem k brance), vzdálenější noha a ruce pomáhají odrazu svým pohybem ve směru odrazu
  • vyražení: pokud možno v nejvyšším bodě
  • dopad: bližší ruka a pokrčená bližší noha

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

 

 • dolní rukou:
  • vlastně jde o náhradní řešení v případě, že brankář promeškal možnost vyrazit míč horní rukou
  • jde spíše o jakési vyhození míče

 

Chytání

 • pokud možno v nejvyšším bodě (čím dále za nejvyšším bodem, tím větší riziko, že míč vypadne)
 • ruce s míčem dopadají první na zem (zem opět tvoří třetí ruku)


Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz