Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Souboj 1v1

Souboj 1v1

Souboj 1v1 vyžaduje všechno to, co správný brankář musí mít: techniku, odhad, houževnatost a odvahu. Takový úspěšný zákrok může zcela změnit průběh zápasu a nakopnout celý tým.

 

Základem je zvládnutí techniky zákroku, a to nejen z hlediska úspěšnosti zákroku, ale též z hlediska bezpečnosti brankáře. Tyto zákroky jsou pro brankáře extrémně nebezpečné, a proto je zvláště důležité správné provedení.

 

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

 

Tři klíčové faktory:

 • výběr místa
 • načasování
 • vlastní zákrok

 

Výběr místa

Vhodné postavení brankáře je kritické. Jak se soupeř s míčem dostane do obranné třetiny hřiště, měl by brankář začít myslet na návrat do branky. Když je soupeř na dostřel (30-40 m, u mládeže méně) bude se brankář pohybovat několik metrů od brankové čáry. Vhodná výchozí pozice je základem pro úspěšný zákrok.

Načasování

Perfektně provedený zákrok ve špatný okamžik udělá z brankáře hlupáka. Správně načasovaný zákrok třeba i ne ideálně technicky provedený má šanci na úspěch. Základní principy:

 • načasování podle soupeře: musíš být připraven využít útočníkovy chyby či zaváhání. Čekej až si dá soupeř míč dále od nohy a využij tohoto momentu dříve, než bude schopen se míče znovu dotknout. Znamená to již při doteku soupeře s míčem nebo těsně po něm odhadnout, zda se mu míč dostane dále od nohy či ne.
 • přizpůsobení se tempu útočníka: jestliže se útočník pohybuje pomalu, brankář by měl též přistupovat pomalu. Jestliže se útočník pohybuje rychle, i brankář musí přistupovat rychleji. Jestliže brankář prudce vyrazí na stojícího útočníka, je lehce obehrán zaseknutím, obhozením apod.
 • těsně před zákrokem: jakmile se brankář přiblíží k hráči, měl by zpomalit a zaujmout polohu naznačenou na foto níže – roztažené ruce. Zpomalení umožní brankáři lépe reagovat na případnou střelu, roztažením se brání snadnému obejití útočníkem. Brankář, který jde příliš blízko a příliš rychle je snadným soustem pro útočníka.
 • zůstat stát: brankář je na zemi ve velmi nevýhodné situaci. Měl by se tedy snažit zůstat co nejdéle na nohou a jít na zem, až když si je jistý svým zákrokem. To platí zvláště v případě, že se soupeř přibližuje pomalu a je tak schopný snáze obejít brankáře.
 • rozhodnost: nerozhodnost, vracení se a váhání nahrává útočníkovi. Brankář se musí rychle a ve správný okamžik rozhodnout a okamžitě zákrok provést. Je to buď a nebo.

Vlastní zákrok

 • výchozí pozice: je již zmiňovaná a na fotu ukázaná poloha s roztaženýma rukama u země, která umožňuje reagovat na případnou střelu.
 • provedení: když nastane vhodný okamžik pro zákrok, měl by jej brankář provádět tak, aby nohy směřovaly na střed branky, tělo kolmo na útočníka – maximalizuje velikost těla jako překážky, míč zhruba v úrovní prsou – na obě strany stejná překážka. Soupeř se bude snažit s větší pravděpodobností obcházet brankáře na straně rukou a hlavy. Pokud provedu zákrok s nohama směřujícími na střed branky, bude muset obcházet větším obloukem a dál od branky. Nedovol brankáři, aby prováděl zákrok nohama napřed. Nejen že tak zmenší využitelnost těla jako překážky, ale též je snadným soustem pro soupeřovu kličku.
 • ruce na míč: finále zákroku je chycení míče do rukou, dříve než se jej dotkne soupeř. Tento přístup „první ruce“ též zamezí zákroku nohama napřed. Když je to nutné, je možné použít variantu, při níž je použito předloktí, které absorbuje energii míče, který je zachycen ohnutýma rukama v zápěstí a předloktím. Ruce se jakoby obtočí kolem míče v „kobra“ sevření. Toto provedení poskytuje maximální ochranu, zvláště v případě, že soupeř hodlá střílet.

Po dokončení zákroku je míč bezpečně držen před brankářem. Brankář by se neměl s míčem otáčet, převalovat či tak něco, aby se jeho tělo nedostalo mezi míč a soupeře. Míč v této chvíli slouží jako obranný štít. Podle fotbalových pravidel je míč považován pod kontrolou brankáře, pokud se jej dotkne jakoukoliv částí paže či ruky.

 

Na závěr, nikdy se nevzdávej touhy dostat míč do své moci, zvláště při souboji 1v1. I když brankář hned nezíská míč, často jej alespoň vyrazí, vytlačí soupeře do strany, získá čas pro sebe či spoluhráče a po rychlém zvednutí může následovat další zákrok.

 

Stručně

+ výběr místa
+ načasování
+ přizpůsobení tempa
+ zůstaň stát co nejdéle
+ přistupuj ve snížené pozici
+ kolmo k míči
+ vycentruj se na míč
+ ruce na míč jako první

 

 

- přistupování špatnou rychlostí
- málo snížená pozice
- první jsou nohy
- chytání míče v úrovni hlavy
- otáčení se s míčem
- nezvednutí se či pomalu po prvním zákroku

 

 

 

 

Alexander Vencel vidí tuto problematiku ve své knize Brankár takto.

Dělení:

 • v pokutovém území
 • mimo pokutové území

 

V pokutovém území

Soupeř nemá míč pod kontrolou

Taková situace nastává většinou po přihrávce do pokutového území. Soupeř nemá míč pod kontrolou a míč dobíhá. Brankář využívá specifické brankářské činnosti – házení se pod nohy. Podle toho, kterou nohou se brankář odráží, rozlišujeme 2 způsoby.

A: Házení se pod nohy se smykem po zemi
Brankář vybíhá v pravý okamžik proti míči, odráží se vnější nohou, vnitřní nohu sládá pod sebe, ruce na míč a smýknutím se zmocňuje míče.

B: Házení se pod nohy skokem k míči
Brankář vybíhá v pravý okamžik proti míči, odráži se z vnitřní nohy a zákrokem v pádě chytá míč. Snaží se co nejrychleji dostat na zem, takže pozor na velký oblouk dráhy letu.

Soupeř má míč pod kontrolou

Stavění se je závislé na pozici soupeře. Postupně snižuje střelecký úhel vyněhnutím proti němu. Sledujej jeho pohyb a analyzuje či bude řešit situaci střelou nebo obcházením. Pokud si míč při vedení posune příliš daleko, brankár toho využívá a háže se pod nohy.
Obcházení soupeře

 • brankář vybíhá proti hráči
 • analyzuje situaci
 • před zákrokem zpomaluje pohyb, snižuje těžiště a čeká na vhodný moment pádu
 • podle směru obcházení se snaží pádem zachytit míč


Upozornění:

 • v momentě obcházení nebýt v pohybu
 • nestát na patách
 • klamavými pohyby rušit útočníka
 • při krátkém obcházení(kličce) možno vypíchnout míč nohou
 • přinutit soupeře k dlouhému obcházení(kličce), což umožní návrat a zásah obránců nebo je soupeř vytlačen ze střeleckého úhlu
 • pozor na faul


Střela na bránu
Z důvodu krátké vzdálenosti brankář vykonává reflexní zákrok.


Upozornění:

 • v momentě střely nebýt v pohybu
 • pozor na naznačení střely, kterým se hráči snaží přinutit hráče padnout
 • naopak: brankář se snaží klamavými pohyby navést útočníka do pozice, která vyhovuje brankáři a očekává ji
 • pozor na lob či střelu mezi nohy
 • pokud soupeř vede míč z úhlu, předvídat zpětnou přihrávku

 

Mimo pokutové území

Jedná se o řešení dlouhých míčů směřujících za obranu nebo individuální průnik soupeře z hloubky pole.


Upozornění:

 • stavění se, neustálý pohyb s obranou
 • předvídání přihrávky
 • zlomek vteřiny na rozhodnutí se zda na míč vyběhnout
 • pozdní vyběhnutí znamená gól nebo červenou kartu
 • přesné a včasné vyběhnutí zakončit dlouhým odkopem do „autu“, skluzem pod nohy, odhlavičkování, v případě dostatku času přihrávkou na spoluhráče
 • míč směřující za brankovou čáru je možno „doprovázet“ a pustit do zámezí
 • komunikace se spoluhráči, upozornění na svoji činnost
 • po odkopu rychle zpět


Při této činnosti je třeba též zohlednit (stejně jako u většiny ostatních) povětrnostní podmínky.


 

 

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz