Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Zpracování

Zpracování

Obsah
Zpracování
Převzetí
Tlumení
Stahování
-všechny strany
Rychlé a bezpečné zpracování je základem úspěšného zapojení do herního děje. Konkrétní způsob zpracování záleží na herní situaci. Je to činnost velmi náročná na kvalitu a rychlost rozhodování a vnímání. Hráč by měl být rozhodnut již před získáním míče o způsobu řešení herní situace. Současný fotbal vyžaduje zpracování v pohybu, pod tlakem napadajícího hráče.
Často je třeba provést zpracování prvním dotekem a usměrnit míč do směru pohybu nebo požadovaného prostoru. Vlastně není důvod proč provádět zpracování na více doteků, proto na tomto přístupu pracujeme od počátků. Každý další dotek nutný pro zpracování míče zkracuje čas potřebný pro činnost, která má následovat ( přihrávka, střela, … ) a dává větší šanci soupeřům na úspěch obranné činnosti.

Podle toho, kde se nachází zpracovávaný míč rozlišujeme 3 druhy zpracování:
  • převzetí: míč po zemi
  • tlumení: míč při dopadu na zem
  • stahování: míč ze vzduchu
Z jiného úhlu pohledu můžeme dělit zpracování na 2 kategorie:
  • převzetí: hráč je v pohybu a tak si musí míč usměrnit do požadovaného směru pohybu či prostoru, míč se nezastaví. Hráč se nachází vůči míči v různých polohách ( čelem, bokem, zády, … )
  • ztlumení: okolní podmínky ( míč je prudký, žádný volný prostor ) nedovolí zpracovat míč do pohybu a tak míč ztlumen u nohy, tak aby mohl být kontrolován. Znamená to ztlumit míč v ideální vzdálenosti od nohou ( ani pod nohami ani daleko od těla ), aby mohl hráč okamžitě s míčem pracovat a byl kryt jeho tělem. Hráč je většinou čelem k dráze míče.
Obecně se můžeme snažit v hráčích vypěstovat návyk, že míč by se měl neustále pohybovat, nestát na míči. To implikuje zpracovávání do pohybu i včasnou přihrávku. Samozřejmě neustále se pohybující míč není dogma.

Nyní rozebereme podrobně způsoby zpracování podle první kategorizace, tedy podle toho kde se nachází zpracovávaný míč. Téměř všechny popisované způsoby lze použít oběma způsoby, které byly popsány v rámci druhé kategorizace.


Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz