Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Specifika tréninku žen

Bigliografická identifikace, literatura

Díky bakalářské práci Jitky Klimkové(a jejího souhlasu) můžeme vyplnit mezeru na našem webu a věnovat se problematice ženského fotbalu.

 

 

Univerzita Palackého v Olomouc
Fakulta tělesné kulturySPECIFIKA TRÉNINKU ŽEN VE FOTBALE JAKO SOUČÁST VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ ŽENSKÉHO FOTBALU V ČESKÉ REPUBLICE


Bakalářská práce


Autor: Klimková Jitka, MST
Vedoucí práce: doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.
Olomouc 2009

Název bakalářské práce: Specifika tréninku žen ve fotbale jako součást vzdělávání trenérů ženského fotbalu v České republice

Pracoviště:
Katedra antropomotoriky a sportovního tréninku

Vedoucí bakalářské práce: doc. PaedDr. Michal Lehnert, Dr.

Rok obhajoby bakalářské práce: 2009

 

 

Referenční seznam použité literatury

Anonymous (2005). Bulletin reprezentace žen České republiky. Praha: ČMFS.
Bartůňková, S. (2006). Fyziologie člověka a tělesných cvičení: učební texty pro studenty fyzioterapie a studia Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. Praha: Karolinum.
Buzek, M., Altman, Z., Bunc, V., Bursová, M., Janák, V., Kocourek, J., Ledvinka, K., Máhrová, A., Plachý, A., Pyšný, L., Šafaříková, J., Šeflová, I., Valášek, L., & Zahálka, F. (2007). Trenér fotbalu „A“ UEFA licence. Praha: Olympia.
Dorrance, A. (1996). Training Soccer Champions. Raleigh: JTS Sports.
Dovalil, J., Choutka, M., Svoboda, B., Hošek, V., Perič, T., (2002). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia.
Dovalil, J., Choutka, M., Svoboda, B., Rychtecký, A., Havlíčková, L., Perič, T., & Suchý, J.(2008). Lexikon sportovního tréninku. Praha: Karolinum.
Dilevský, I. (2000). Anatomie a fyziologie člověka. Zdravotnické nakladatelství.
Fajfer, Z. (2005). Trenér fotbalu mládeže (6-15 let). Praha: Olympia.
Fortin, J. (Ed.) (2003). Encyklopedie sportu (K. Křelinová, Trans.). Praha: Fortuna Print. (Originál work Publisher, 2000).
Gregg, L. (1999). The Champion Within:Training for Excellence. Burlington: JTS Sport.
Hunt.Ch. (2006). Světová encyklopedie fotbalu. Praha: Olympia
Choutka, M., & Dovalil, J. (1991). Sportovní trénink. Praha: Olympia.
Lehnert, M., Novosad, J. & Neuls, F. (2001). Základy sportovního tréninku I. Olomouc: Hanex.
Machová, J. (2005). Biologie člověka pro učitele, Praha: Univerzita Karlova.
Martens, R. (2006). Úspěšný trenér, (I. Soulek, Trans.). (3rd ed). Praha: Grada. (Original work Publisher 2004).
Votík, J. et al. (2001). Trenér fotbalu „B“ licence. Praha: Olympia.
Votík, J.,& Zalabák, J. (2003). Trenér fotbalu „C“ licence. Praha: Olympia
Palička, V. ,(2008), Sportovní hodnocení EURO 2008. Fotbal a trénink, 4, 12-15.
Seliger, V., Vinařický, R., & Trefný, Z. (1983). Fyziologie člověka. Praha: SPN
Smid, S. & Alejo, R. (2002). Compelte Conditioning for Soccer: 93 Drills and Exercises. USA: Human Kinetice Publishers.
Žovinec, D. ,(2005), Ženy kolem Dušana Žovince. Sparta do toho 5/2005,25


Internetové odkazy:
www.fifa.com
www.uefa.com
www.nv.fotbal.cz/cmfs/sekretariat/odd-vzdelavani-treneru/index.php
www.ussoccer.com
www.nscaa.com

Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz