Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Specifika tréninku žen

10. Vzdělávání trenérů ženského fotbalu v České republice

 

 Jeden z důležitých kroků práce trenéra je jeho neustálé vzdělávání. Trenér by měl jít s dobou, neměl by se spokojit jen s tím, co se naučil dříve. Měl by umět vyhodnocovat jeho práci a vidět možnosti ke zlepšení. Možnosti vzdělávání pro trenéry je celá řada. Od samostudia, přes organizování různých speciálních seminářů až po ucelenou možnost UEFA vzdělávání pod hlavičkou ČMFS (viz Tabulka 5).


Systém vzdělávání trenérů v České republice řídí v současné době instituce, která byla založena dne 2. března 1998. Výkonný výbor ČMFS rozhodl o založení Vzdělávacího střediska trenérů ČMFS. Úkolem této speciální vnitřní instituce je zajišťovat v České republice organizaci a řízení systému vzdělávání fotbalových trenérů ČMFS podle mezinárodního vzdělávacího systému UEFA. Systém vzdělávání trenérů ČMFS byl opakovaně prověřován a kontrolován technickou komisí UEFA. Na základě pozitivního hodnocení z roku 1999 podepsal předseda ČMFS s předsedou UEFA „Konvenci o vzdělávání evropských trenérů“. Tato dává ČMFS právo udělovat absolventům trenérského vzdělávání licence s mezinárodní platností, splňující požadavky jednotného evropského UEFA modelu vzdělávání fotbalových trenérů. Na základě tohoto dokumentu má ČMFS právo udělovat absolventům trenérského vzdělávání následující licence s mezinárodní platností a účinností: UEFA/ČMFS profesionální licenci, UEFA/ ČMFS „A“ trenérskou licenci a UEFA/ČMFS „B“ trenérskou licenci. Po uznání platnosti nejvyšším evropským fotbalovým orgánem Výkonný výbor ČMFS rozhodl o realizaci tohoto systému a to tak, že studium UEFA/ČMFS profesionální licence a také UEFA/ČMFS „A“ trenérské licence bude probíhat přímo ve svazovém Vzdělávacím středisku trenérů a na základě dohod mezi příslušnými vysokými školami (Fakulta tělesné výchovy a sportu UK v Praze a Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci) a ČMFS. Studium UEFA/ČMFS „B“licence na základě prověření ČMFS a následné smlouvy zajišťující příslušné krajské fotbalové svazy (KFS) (http://nv.fotbal.cz/cmfs/sekretariat/odd-vzdelavani-treneru/index.php).

 

O účast na kurzech se mohou ucházet zájemci, kteří splňují podmínky dané „Řádem licenčního studia trenérů“ pro jednotlivé trenérské licence, jehož součástí je „Směrnice pro udělování trenérských licencí“, která specifikuje problematiku statutu, udělování a obnovení těchto licencí. „Řád licenčního studia trenérů“ obsahuje závazné požadavky, které na trenérské vzdělávání klade UEFA a ČMFS.


Systém vzdělávání trenérů v České republice je kvalitně propracován. Od licencí nejnižších až po tu nejvyšší, profesionální. Problematikou trenérských licencí a vzděláváním trenérů ženského fotbalu se v České republice zatím nikdo systematicky nezabýval. Pokud chceme český ženský fotbal zkvalitnit, je třeba mimo jiné zkvalitnit i práci trenérů. Problematika vzdělávání trenérů ženského fotbalu je aktuální téma nejen v České republice, ale také ve světě. Neexistuje totiž žádný UEFA nebo FIFA schválený projekt pro jednotlivé fotbalové asociace, který by se vzděláváním trenérů pro ženský fotbal zabýval. V praxi to znamená, že pokud trenérka či trenér ženského fotbalu má zájem o zvýšení kvalifikace, musí se přidat ke svým kolegům z mužského fotbalu.


Kolik se vůbec v ženském fotbale trenérů pohybuje a jaká je jejich trenérská kvalifikace? V současné době je oficiálně v České republice přihlášeno do dívčích a ženských soutěží 131 týmů. Pokud uvážíme, že v každém týmu jsou v průměru dva trenéři, má celkem český ženský fotbal okolo 250 trenérů. Z toho víme, že dva z nich jsou držitelé UEFA „Profi“ licence a já jsem zatím studentkou této u nás nejvyšší fotbalové licence. Jedna trenérka vlastní nejvyšší licenci mládežnickou a okolo dvaceti trenérů má UEFA „A“ licenci. Uvážíme-li, že kvalitní tréninkový proces je základ úspěchu v celém sportovním světě a pokud tedy chceme posunout český ženský fotbal dál do Evropy, je třeba na trenérské vzdělanosti a kvalifikovanosti začít systematicky pracovat.

 

 

Tabulka 5. Systém vzdělávání trenérů v České republice (ČMFS, 2009)

Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz