Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Specifika tréninku žen

11. Vzdělávání trenérů ženského fotbalu v USA

 

 


Ve Spojených státech amerických se vzděláváním trenérů zabývají dvě fotbalové asociace. Americká fotbalová federace US SOCCER, která funguje obdobně jako ČMFS a vydává licence uznávané světovou fotbalovou asociací FIFA. Asociace NSCAA, která se pouze zabývá doškolováním trenérů. Tzn., že organizuje speciální semináře, kurzy, prezentace, kongresy atd. Tato organizace nevydává trenérům licence, ale tzv. diplomy, které jsou platné především na území Spojených států.

Systém vzdělávání trenérů US SOCCER

Oddělení vzdělávání trenérů americké asociace bylo založeno německých učitelem Dettmarem Cramerem v 70. letech minulého století. Americká federace má tedy téměř čtyřicetiletou tradici certifikace fotbalových trenérů ve všech zemích Spojených států amerických. Federace se zavazuje proškolit trenéry od úrovně základní až po tu nejvyšší. Cílem je poskytnout fotbalové znalosti a praktické dovednosti tak, aby trenéři dokázali hráče maximálně rozvíjet a využili tak i jejich hráčského potenciálu (zdroj www.ussocer.com).


Trenérská certifikace začíná na státní úrovni. Národní federace US Soccer má v každém státě USA svoji pobočku, ve formě státní fotbalové asociace. Ta organizuje kurzy nižší úrovně, tedy kurzy E a D. Kurzy vyšší úrovně C, B, A již pak organizuje národní americká fotbalová federace US soccer (viz Tabulka 6) (http:// www.ussocer.com).


Tak jako v České republice, ani v USA se pod hlavičkou národní fotbalové federace neorganizují kurzy zaměřené čistě pro trenéry ženského fotbalu. Po rozhovoru s bývalou trenérkou amerického národního týmu April Heinrichs (držitelka nejvyšší A licence, v současné době také instruktorka vzdělávání US SOCCER, NSCAA, FIFA) je náplň školení fotbalových trenérů dosti odlišná od České republiky. O ženském fotbale se na školeních v současné době hovoří cca z 50%. I když historicky byla cesta vzdělávání amerických trenérů ženského fotbalu podobná jako u nás. V 70., 80 letech se hovořilo hlavně o fotbale mužském a rozdíly mezi mužským a ženským fotbalem nebyly zcela specifikovány. Velký zlom nastal v 90. letech, kdy ženský fotbalový tým USA zvítězil na 1. MS v Číně a ženský fotbal se stal v USA hodně populárním.


Další rozdíly mezi americkým a českým vzděláváním trenérů jsou zřejmé z níže uvedené tabulky. Největší je v počtu výukových hodin. Tak např. nejvyšší licence A v USA sčítá 70 hodin výuky, kdežto nejvyšší licence v ČR až 480 hodin výuky. I přes tento rozdíl v počtu výukových hodin se američtí trenéři o ženském fotbale dozvědí daleko více než u nás.

Tabulka 6. Systém vzdělávání trenérů v USA

 

 

 

Systém vzdělávání trenérů NSCAA


Organizace NSCAA (National Soccer Association of Amerika) je největší trenérskou organizací ve Spojených státech a také ve světě. Byla založena v roce 1941 a dnes sčítá více než 28000 členů. Každý rok je proškoleno v průměru 4000 trenérů a trenérek. NSCAA se v budoucnu chce stát vedoucí organizací na světě, která bude naplňovat potřeby fotbalových trenérů (http:// www.nscaa.com).
NSCAA trenérská akademie nabízí celoročně širokou škálu vzdělávacích kurzů:

  • Regionální kurzy – určené pro začínající trenéry pracující především s hráči a hráčkami od 11 do 18 let
  • Národní kurzy – tři typy týdenních kurzů, které na sebe vzájemně navazují. Tyto kurzy jsou organizované pro trenéry, kteří mají za sebou již určitou trenérskou praxi. Jejich názvy jsou National Diploma pro především mládežnický fotbal, Advanted National Diploma pro dospělé a Premier Diploma pro profesionální fotbal.
  • Kurzy pro trenéry brankařů
  • Speciální kurzy – na zónovou obranu, sportovní psychologii, výživu, sportovní management atd.
  • Mezinárodní trenérské kurzy – asociace NSCAA spolupracuje s celou řadou jiných fotbalových asociací v celém světě. Trenéři mají možnost nahlédnout pod pokličku jiné fotbalové asociace a uplatnit pak jiné směry ve svých týmech.


Jednou z dalších aktivit organizace je vydávání měsíčníku „SOCCER JOURNAL“. Tento časopis je určen pro trenéry mužského i ženského fotbalu. Články o rozvoji individuálního a týmového výkonu, o psychologické přípravě, nových světových trendech, myšlenky fotbalových expertů a další mohou trenérům pomoci k jejich profesnímu růstu.


Významnou událostí každoročně pořádanou organizací NSCAA je lednová národní konference, které se pravidelně zúčastňuje až na 10000 trenérů. Hlavním účelem je vzdělávání trenérů a udělování cen těm nejlepším. Sama jsem se této konference zúčastnila a musím říct, že organizace je na profesionální úrovni. Tisícovky trenérů pohromadě. Výborná příležitost vyměnit si zkušenosti, poznat spoustu nových trenérů, dozvědět se z přednášek další názory, náhledy, poznatky, sledovat tréninkové ukázky těch nejlepších trenérů a to vše v průběhu pár dní.


Webové stránky NSCAA navštěvuje měsíčně v průměru přes 200000 lidí, opět především trenéři. Mohou se zde dozvědět o plánovaných a uskutečněných akcích. V praxi to znamená, že pokud se např. nemůžete zúčastnit výše zmiňované konference, můžete si všechny přednášky, tréninkové ukázky stáhnout za určitý poplatek z webových stránek NSCAA.


Organizace NSCAA dále zpracovává vzdělávací videa, která si trenéři mohou objednat online na webových stránkách nebo zakoupit přímo na různých seminářích a konferencích. Tento materiál vysvětluje trenérům základní principy a předvádí herní a průpravná cvičení a hry, které se mohou při nácviku aplikovat.
Další důležitý krok v rozvoji vzdělávání amerických trenérů nastal v době, kdy se vytvořila tzv. NSCAA Online Academy. Ta poskytuje dobrovolným trenérům základní informace o trénování. Vysvětluje fotbalová pravidla, fotbalové principy, role trenéra atd. Základní kurz obsahuje 7 lekcí a na konci má kandidát šanci po zaplacení 10,-USD obdržet diplom NSCAA Online Academie. A to v případě, že odpoví správně na 20 testových otázek.


Činnost organizace NSCAA je rozmanitá. Trenéři jak mužského, tak i ženského fotbalu mohou získat celou škálu informací, které jim pomohou rozšířit jejich fotbalové znalosti a dovednosti. Koná se celá řada nejrůznějších kurzů pro trenéry ženského fotbalu a to dle mého názoru v České republice chybí.

 

 

Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz