Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Vedení míče

Vedení míče

Vedení míče je individuální herní činnost, která spočívá v plynulém nebo přerušovaném pohybu s míčem, který je neustále pod kontrolou. Realizace je charakterizována posouváním míče daným směrem opakovanými doteky některou částí nohy.
S vedením míče začínáme od nejnižších věkových kategorií. Snažíme se, aby hráči měli co největší počet doteků s míčem. Rozvíjíme tak cit pro míč, který je potřebný pro všechny činnosti s míčem.

Obcházení soupeře

Mezi vedením míče a ocházením soupeře je velmi úzká spojitost. Náhlou změnou směru, rychlosti nebo obojího při vedení míče dochází velmi často k obejití protihráče. Proto součástí tréninku vedení míče, po zvládnutí základů, bývá nácvik změny směru, zaseknutí, otočení, různých fint, klamavých pohybů.

Krytí míče

Důležitým aspektem je krytí míče v situacích, kdy je hráč napadán či obsazován, prostě je v kontaktu se soupeřem. Základním požadavkem je pak vedení míče vzdálenější nohou od soupeře a krytí míče náklonem těla s mírným vysunutím ramene.

Koordinace

Vedení míče, zvláště ve větších rychlostech, je podmíněno dostatečnou úrovní koordinačních schopností – myšlena hlavně diferenciační schopnost vynaložit přiměřenou sílu při každém dotyku s míčem. Tyto schopnosti rozvíjíme co nejčastějším kontaktem s míčem. Používáme i míče různé velikosti a hmotnosti.

Základní poučky

 • míč blízko u nohy ( do 1m ) - možnost stále kontrolovat míč a nedat soupeři možnost ho získat
 • používat obě nohy - poskytuje větší kreativitu, větší možnosti pro změny směru, finty
 • váha na špičkách - větší možnost reagovat, hbitost
 • používat všechny části nohy ( nárt-přímý, vnitřní, vnější, podrážku, placírku ) - kreativita, větší možnosti pro změnu směru, finty
 • dostávat se nohou za dráhu pohybu míče - lepší ovladatelnost
 • koncentrace na střed míče - ovladatelnost
 • hlava vzhůru - přehled o dění kolem sebe
 • jsem kamarád z míčem celým tělem
 • uvědomování si toho co dělám - ne bezhlavé nakopávání

Způsoby vedení míče

Z dále uvedený způsobů se každý používá v jiné situaci. Důležité je tedy nejen zvládnout uváděné druhy vedení míče, ale také se pro vhodný způsob v dané chvíli rozhodnout.

Vedení vnitřní stranou nohy

Použití:
 • pomalejší, ale bezpečnější – hlavně ve zhuštěném prostoru
 • umožňuje dostatečné krytí míče
Provedení:
 • po došlápnutí opěrné nohy se švihová noha vytáčí prsty a kolenem ven tak, aby mohla posouvat míč vnitřní stranou nohy - placírkou

Vedení vnějším nártem

Použití:
 • rychlé vedení míče umožňující krytí míče ( vedení vzdálenější nohou ) i prudkou změnu směru
Provedení:
 • po došlápnutí opěrné nohy se švihová noha vytáčí dovnitř a dolů
 • kontakt s míičem je proveden vnějším nártem

Vedení vnitřním nártem

Použití:
 • ve volném prostoru při vedení přímo i obloukem, vhodné pro zaseknutí
Provedení:
 • podobná technika jako při přihrávce vnitřním nártem

Vedení přímým nártem

Použití:
 • nejrychlejší způsob, při únicích volný prostorem v plné rychlosti
Provedení:
 • před došlapem švihové nohy je míč jemně překopnut přímým nártem
 • není žádoucí větší vzdálení míče
Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz