Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Fyziologie

O svalech

Obsah
O svalech
Mikroskopická stavba
Makroskopická stavba.
Energetické systémy lidského těla
Reakce produkující energii pro svalový pohyb
-všechny strany

Daniel Gargulák se Vám ve svém příspěvku pokusí čtivou a pochopitelnou formou přiblížit fungování svalů. 

 

 

V současném světě zaplaveném informacemi, jsme zaplaveni i spoustou článků, pojednávajících o fyziologii svalů a jejich funkčním zapojení do sportovní činnosti a přípravy na ni.


Existují různé webové stránky, kde je popsáno mnoho stran zbytečným opisováním odstavců z učebnic fyziologie,nebo kopírováním stávajících již dokončených např. seminárních prací, jenomže je v tom velký háček.

 

Věda nestojí na místě a svalová fyziologie je bohatší o další a další objevy specialistů v tomto oboru a výše uvedené materiály jsou většinou staršího data. Je to jako porovnat dvě závodní kola, nebo lepší přirovnání pro naše stránky jako dva fotbalové míče. Mění se rok od roku, sezónu od sezóny. Jeden příklad za všechny: dříve se v článcích pojednávajících o příčně pruhovaných kosterních svalech uváděl fakt, že existují dvě kontraktibilní bílkoviny aktin a myosin. V současné vědě se setkáváme s proteiny podílející se na svalovém stahu jejiž názvy zní například. titin, nebulin,troponin, tropomyosin a každá má svoji nezastupitelnou funkci.


My bychom vám chtěli fyziologii podat formou, která by neurazila odborníky a laik by ji lehce pochopil, což není vždy jednoduché, protože fyziologie svalu není vůbec nic snadného.


To samé by následovalo s kostrou, protože kost je orgánem na nějž se sval upíná. Prostě a jasně, chceme vám jako fotbalovým odborníkům, ale i všem ostatním, kterým se naše stránky líbí, přiblížit lidské tělo a jeho funkci v návaznosti na pohyb, sport a samozřejmě hlavně fotbal.


Takže začneme. Co je to sval ? Encyklopedie nám poví, že sval (musculus), často také svalovina, je orgán, jehož funkcí je umožnění aktivního pohybu živočicha nebo jeho části. Sval je tvořen především svalovou tkání. Všechny svaly tvoří svalovou soustavu.

 

Teď již víme, že svaly nám pomáhají se například projít ráno do stánku pro noviny, nebo si prostě jen zavázat tkaničky.


Ale každý i ten nejjednodušší pohyb je výsledkem celé řady funkcí na různých úrovních a v různých soustavách lidského těla. Mám tím namysli centrální nervový systém, bez kterého by byl sval jen kusem masa, protože mu mozek nebo mícha posílají akční elektrické impulsy. Dalším je systém kardiopulmonální tedy srdečně cévní, jenž náš sval zásobuje vším potřebným, hlavně kyslíkem v plicích, přechodem kyslíku z plicních sklípků do krve, kde jsou připraveny nejrůznější potřebné látky nutné pro bezvadnou práci organismu.Nesmíme zapomenout ani na kosterní soustavu o které již byla řeč, bez ní by svalstvo a vlastně ani tělo jako takové nemohlo existovat. A takových příkladů je jistě ještě několik, ale k těm všem se vrátíme v našem seriálu o lidském těle.

 

Zkusme se teď trochu soustředit a od odlehčené formy musíme byť nechtěně k trochu edukativnějšímu stylu textu.


Svaly mají jednu hlavní vlastnost a tou je schopnost smršťování neboli kontraktibility, to je ta podstata všeho. Ale za poměrně jednoduše znějícím faktem se skrývá, spousta úžasných dějů, dokazujících, že náš organismus je fantastický výtvor ať již ho stvořil kdokoli, to necháme jiným. Jak jsem si již řekli, sval se skládá z dlouhých buňek tzv. svalových vláken. Rozeznáváme tři druhy vláken. První se seznámíme s hladkou svalovinou. Hladká svalovina nám tvoří naše vnitřní orgány, je vůli neovladatelná, má jinou stavbu. Skládá se z ní například žaludek, močový měchýř, žlučové a močové cesty. Druhou v pořadí je speciální srdeční svalovina, která se podobá svalovině kosterní, která je třetí do party, ale ve stavbě srdeční svaloviny jsou některé odlišnosti, proto dělíme svalová vlákna na tyto tři skupiny. Hladká svalovina(viscerální,útrobní),srdeční svalovina(modifikovaná příčně pruhovaná svalovina) a příčně pruhovaná kosterní svalovina – která zajímá nás!


Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz