Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Budování týmu

Vývojová stadia týmu

V dalším pokračování na téma budování týmu se budeme zabývat ontogenezí obecného týmu. 

 

 

Asi není nutné si pamatovat přesně všechny fáze a jejich charakteristiku. Účelem tohoto odstavce je uvědomit si, že budování týmu má svůj průběh a je to nikdy nekončící proces, který se vždy nachází v některé z níže uvedených fází. Uvědomit si ve které fázi se nachází, může být přínosné zvláště ve vztahu ke stylu řízení.

Formování(zrození)

Na úplném začátku je skupina lidí, kteří mají rozdílné zájmy a jsou závislí jen na vedoucím-trenérovi. Ve fotbalovém kolektivu se může zdát, že je možno tuto fázi vynechat. Vždyť zájem je jasný – fotbal, vítězství. Není to tak docela pravda. Ze dvou pohledů:

 • u nejmladších věkových kategorií provedl rozhodnutí dát se na fotbal často někdo jiný než dítě samo (rodič, prarodič) – musíme jej teprve pro fotbal získat
 • každý může(zvláště na amatérské úrovni) fotbalem sledovat něco jiného (seberealizace, odreagování, rekreace, start profesionální kariéry, nominace do reprezentace, zahraniční angažmá, …. )


Nový tým může vznikat za různých okolností a pohnutek:

 • velká hráčská výměna
 • změna trenérů
 • někdy může vnést i jediný hráč(odchodem či příchodem) takovou změnu týmového klimatu, že se ocitáme ve fázi formování
 • spojení klubů
 • změna vlastníka


V každém případě hlavní zodpovědnost na formování týmu leží na trenérovi. Členové vznikajícího týmu se pohybují v nejistotě a obavách z „nového“ nebo ze změny. Nedůvěřují si. Na takovou situaci reaguje každý po svém, lépe řečeno podle své povahy. V každém případě je vhodné pro zdárný start týmu ukázat:

 • víme, kam máme jít
 • víme, jak se tam dostaneme
 • víme, co očekáváme od každého člena týmu
 • víme co děláme


Styl řízení: přikazování, nařizování

 

 

Bouření(růst)

Toto stadium je vyznačuje růstem konfliktů, hádek a polarizací postojů. Je to období hledání a vyjasňování týmových rolí, vztahů a spolupráce. Trenér by se měl zaměřit na to, co tým spojuje, zdůraznit společný cíl a vysvětlit přínosy dosažení cíle.

Styl řízení: koučování

 

 

Dospívání

Po překonání předchozí fáze dochází k růstu výkonu, členové začínají důvěřovat jeden druhému. Nastává normování jednání, chování.

Stylzení řízení: participativní

 

 

Dospělost

Tým pracuje efektivně i bez velkých zásahů trenéra. Členové se velmi dobře znají, uznávají se a váží si příslušnosti k týmu. Může docházet k delegaci „pravomocí“ na nejvyspělejší členy týmu.  

 

 

 

 

Stárnutí

Je přirozené, že proces končí rozpadem. Snaha zabránit rozpadu nebo změnám je zbytečná. Někteří členové pocítí potřebu změny, dochází ke snižování týmového výkonu.

 

 

 

 

 

Možná vám chybí časové náměry jednotlivých fází. Určit délku jednotlivých stadií není dost dobře možné. Délka je velmi proměnlivá a je ovlivňována mnoha faktory:

 • věková kategorie
 • úroveň soutěže
 • skladba týmu (sociální hledisko, věk, počet nových hráčů, psychologické charakteristiky)
 • četnost setkávání se

Připravil Ing. Radek Votípka, www.fotbal-trenink.cz
Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz