Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Budování týmu

Týmové role

Dnes se podíváme na členy našeho týmu. Co že to tam máme za ptáčky? Dobře znát své svěřence nejen po fotbalové stránce se může vždycky hodit.

 Jak již bylo zmíněno, týmové role nelze přiřadit. Jsou dané především charakterovými vlastnostmi hráčů. Trenér by je měl umět rozpoznat a využívat ku prospěchu týmu.

Dříve než přejdeme k vlastním rolím, popíšeme členy našeho týmu z různých psychologických hledisek. Tato hlediska mají souvislost s rolemi v týmu, proto je uvádíme.

Podle čerpání energie

Extrovert – čerpá energii zvenčí, z interakce s okolím, s druhými lidmi. Potřebuje společnost druhých lidí, vyhledává ji.
Introvert – čerpá energii ze sebe, potřebuje soukromí, aby dobil energii. To nemusí nutně znamenat, že není rád ve společnosti.

Jak získávají informace nebo vnímají svět

Smyslové vnímání – využívá všech pěti smyslů, dává přednost faktům
Intuitivní vnímání – používá šestý smysl – tušení, pocit, intuici; nepotřebuje detailní informace

Zpracovávání informací nebo způsob argumentace

Jakoby rozvíjí předchozí dělení a navazuje na něj.

Převaha myšlení – organizuje a třídí informace, aby se mohl objektivně rozhodnou na základě logiky. Je racionální a objektivní.
Převaha cítění – organizuje a třídí informace na základě lidských hodnot, pocitů a emocí. Rozhoduje se spíče srdcem než hlavou.

Jak dojde k rozhodnutí

Převaha usuzování – prožívá život organizovaně a plánovitě. Neklidný dokud něco neuzavře. Má rád výsledek, napřed povinnost potom zábava.
Převaha vnímání – prožívá život spontánně, odkládá rozhodnutí, nechce se vázat a věci uspěchat, má požitek z procesu rozhodování.  

Základní role členů týmu

Lidé mají obvykle tendenci zaujmout v týmu jistou roli, ať už vědomě nebo podvědomě (většinou podvědomě). Aby byl tým úspěšný a harmonický, musí členové týmu plnit osm různých úloh. Devátou úlohou je role trenéra.

V týmu musí být, lépe řečeno bývá:
 • Koordinátor: vyjasňuje cíle a stanovuje priority
 • Vyzyvatel, formovač: dodává týmu energii
 • Realizátor: mění nápady v uskutečnitelné úkoly
 • Dokončovatel: smysl pro plnění harmonogramu, hlídá čas
 • Inovátor: zdroj originálních nápadů a návrhů
 • Vyhodnocovač: rozebírá nápady a hledá rozpory
 • Vyhledávač zdrojů: přináší zvenčí nové nápady a myšlenky
 • Harmonizátor: drží tým pohromadě


Často se na jedné roli podílí více členů, pro které není tato role dominantní. Proto i v týmu, který má jen 4 členy, mohou být obsazeny všechny týmové role. Ve fotbalovém týmu je členů mnohem více, nicméně konstatování o sdílení rolí má i zde platnost.

Transakční analýza

(čerpáme z knihy J.E.Evangelu, O.Fridrich:111 her pro motivaci a rozvoj týmů)
Uvádíme jiný pohled na mezilidské vztahy, které jsou jistě středobodem každého lidského konání. Je to jen taková ochutnávka, abychom ukázali další pohled.

E.Berne (duchovní otec transakční analýzy) pojímá mezilidské vztahy jako hry, které mají svá pravidla. Stejně jako v obchodě, i v mezilidských vztazích jednáme na základě směny, ověřené nebo předpokládané transakce. Jedno z nejdůležitějších očekávání je, že vzájemnou komunikací(transkací) něco získáme. Taková očekávání se objevují na základě nějakého předchozího zážitku či zkušenosti. Tato zkušenost se skládá ze 3 složek, jež jsou zastoupeny v různé míře:

 • Rodič
 • Dospělý
 • Dítě


Rodič – vnější podněty
Jsou to různé „pravdy“ od rodičů, učitelů, trenérů, vychovatelů, dále pak z pohádek, přísloví, pravidel silničního provozu apod.

Pokud převažuje tato složka – rozvíjíme Dítě.


Dítě – vnitřní podněty
Sem patří uchované emoce ze zážitků a reakce na ně. Radost, pohoda, zloba, stesk, … .

Převažuje-li, těžko zachovává řád, rozvíjíme dospělého.


Dospělý
Zvažuje, hodnotí, analyzuje. Dominuje-li tato složka, jeví se jako suchar, rozvíjej dítě(rodiče). Není třeba všechno rozebírat a hodnotit, někdy stačí jen přijmout.Týmový může být každý člověk, jeho přínos však hodnotíme podle toho:

 • Jakou pozici(roli) potřebujeme obsadit
 • Jakou pozici(roli) může obsadit
 • Jakou pozici(roli) můžeme nabídnout


Můžeme potřebovat v týmu dominantního asertivce? Určitě ano, jsou vlastnosti potřebné pro leadera týmu. A co milá neprůbojná osoba ? Odpověď je nasnadě. Jistě se do týmu také hodí. Tým složený ze samých asertivců či lidumilů fungovat nebude. V reálném fotbalovém životě taková situace ani nenastává. Odneseme si z toho hlavně to, že je vhodné se takovými otázkami zabývat.

Zjištění týmových rolí

Možnost analýzy zastoupení rolí v současném týmu může být vodítkem při doplňování hráčského kádru i poznávání současných členů. Samozřejmě velkou váhu hrají fotbalové předpoklady a potřeby. Nicméně pokud se zabýváme budováním týmu s hlediska lidských vztahů, je tento pohled neopomenutelný. Pro trenéra je přece důležité v maximálně možné míře znát svůj tým. Toto je jeden ze způsobů jak v tom pokročit. Vytušit fotbalové kvality hráče je často jednodušší než odhadnout jeho týmovou roli, jeho charakter.

Každý člen většinou plní více rolí, z nichž jedna je dominantní a ostatní sekundární.

Na zjištění role v týmu jsou k dispozici psychologické testy, které vám v budoucnu též předložíme.

 

 

Připravil Ing. Radek Votípka, www.fotbal-trenink.cz

Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz