Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Ženský fotbal

Testování fotbalistek

Komise fotbalu žen se spojila s atletickým odborníkem Janem Reinem, který pro naše fotbalistky připravil testovací baterii fyzických schopností. Zvláště v probíhajícím zimním období to může být zajímavé téma nejen pro děvčata.

 „Když řeknu před fotbalistou/fotbalistkou obecně, že potřebuje v tréninku běhat, zlobí se, ale při hře je pohyb - běh, skok, obratnost základním prvkem herního výkonu!"

 

Co testovat?

 • rychlost - absolutní
 • rychlost - vytrvalostní
 • odrazové schopnosti
 • obratnost - agility test
 • vytrvalost

 

Kdy testovat?

 • na začátku tréninkového procesu /cyklu/
 • v průběhu tréninkového procesu /cyklu/
 • na konci přípravy, pro ověření tréninku

 

Využití testu?

 • k rozpoznání silných a slabých stránek
 • k odbornému pohledu, sledování vývoje, ověření správnosti tréninku
 • k motivaci v tréninku
 • k nalezení talentu

 

1) k rozpoznání silných a slabých stránek

Jedním z mnoha užitku testování je schopnost rozpoznat slabé a silné stránky jedince, porovnání výsledku v „profesní“ skupině svých vrstevníku, nebo i v širším měřítku. Dlouhodobým sběrem dat můžeme porovnávat aktuální výkonnost určité skupiny s jedinci, kteří jsou úspěšní v určitém oboru a my máme srovnání jaká byla jejich výkonnost v průběhu času a získáme tím přehled na jaké oblasti se máme zaměřit, aby tréninkový proces byl efektivnější. V našem případě bude hlavní užitek pro trenéry, kteří získají ucelenou informaci o úrovni pohybových schopností, doplněné o antropometrické měření a odborné vyšetření vybraných zdravotních parametru.

2) k odbornému pohledu, sledování vývoje, ověření správnosti tréninku

Vstupním testováním získáme startovní informaci o stavu pohybového aparátu z hlediska funkčnosti a zdravotních rizik. Při pravidelném sledování v horizontu 3 – 6 měsíců, získáme přehled o progresu, či regresu zjištěných nedostatků. Můžeme se rovněž zaměřit na určitý konkrétní segment a zde pracovat na zlepšení. Testování muže napomoci k odhalení odchylek od dobrého zdravotního stavu.

3) k motivaci v tréninku

Pravidelné testování je výborným motivačním faktorem pro aktivní činnost. Jasně daná pravidla a konkrétní výsledky, slouží k porovnání výkonnosti a motivují k sebezlepšování, aby další měření dopadlo lépe. Dají se zde totiž stanovovat konkrétně měřitelné cíle.
Užitek z testování může mít naprosto každý, i nesoutěžní typ, pro kterého srovnání s ostatními není motivující, nebo se obává srovnání s ostatními. Můžeme pouze porovnávat jeho vlastní výsledky v průběhu času.

4) k nalezení talentu

Sběrem a vyhodnocením velkého množství dat je možné porovnávat rozsáhlé skupiny vrstevníku a výsledky mohou objevit nadprůměrné či mimořádné předpoklady pro určitou pohybovou aktivitu.

 

TESTOVACÍ BATERIE

1. AR - absolutní rychlost: 30 metru letmo

2. Dynamika odrazu: skok snožmo

3. Rychlostní obratnost: agility test

4. TV - tempová vytrvalost: 3x200 metru /int. 5 minut/

5. Vytrvalostní test: 2000 metrů

 

1) AR - absolutní rychlost: 30 metru letmo

 • běh absolutní rychlostí na rovném podkladu, nejlépe atletická dráha (tartan nebo jiný umělý povrch)
 • vytyčená vzdálenost 30 metru, naměřená ocelovým pásmem a viditelně označena
 • testovaná nabíhá cca 10 až 20 metru na první metu
 • na první metě by měla mít testovaná absolutní dosažitelnou rychlost, ve které se pohybuje sprintem k cílové mete a volně dobíhá (vypouští až za cílem!!!)
 • měření elektronické s přesností na 0,01 vteřiny
Bodování

 

2) Dynamika odrazu: skok snožmo

 • testovaná skáče snožmo bez rozběhu na měkkou podložku - tartan /umělý povrch/
 • odraz je prováděn snožmo! bez poskoku, z místa za pomoci švihnutí rukou
 • odraz je prováděn z rovné podložky bez zarážky
 • měří se poslední zanechaná stopa
 • dopad by měl být opět na nohy
 • počítá se lepší ze dvou pokusu,
 • měří se ocelovým pásmem s přesností na celé cm
Bodování

 

3) Rychlostní obratnost: agility test

 • běží se na rovném podkladu: nejlépe umělá tráva 3. nebo 4. generace
 • každý účastník má dva pokusy (5-6 minut interval)
 • vytyčená vzdálenost, naměřená ocelovým pásmem a viditelně označena kužely
 • testovaná obíhá absolutní dosažitelnou rychlostí tyče
 • měření elektronické s přesností na 0,01 vteřiny

Bodování

 

4) TV - tempová vytrvalost: 3x200 metru /int. 5 minut/

 • běží se na rovném podkladu - nejlépe atletická dráha (tartan nebo jiný umělý povrch), na 400 metru dlouhém oválu je 200 metru polovina a trať je vyznačena na dráze
 • testovaná běží tři stejné úseky a snaží se dosáhnout co možná nejlepších časů, účelem je běhat stejným co možná nejrychlejším dosažitelným tempem
 • doba odpočinku musí být přesně 5 minut
 • pro pravdivost testu, ideální je běžet se sporttestrem a zaznamenat hodnoty TF, v průběhu běhu a po ukončení 1-2-3 minuty a opět před startem dalšího úseku
Bodování

 

5) Vytrvalostní test: 2000 metrů

 • vytrvalostní běh na 2000 metru na rovném podkladu, nejlépe atletická dráha (tartan nebo jiný umělý povrch), na 400 metru dlouhém ovále 5 kol
 • dobré hlásit a zapisovat mezičasy, testovaná běží daný úsek tempem, které si sama určí, nejlépe rovnoměrně a je-li to možné na konci tempo vystupňuje
 • měření ruční s přesností na 0,1 vteřiny, ideální je běžet se sporttestrem, a zaznamenat hodnoty TF, v průběhu běhu a po ukončení 1-2-3 minuty

Bodování

 

 

Celkové vyhodnocení

 

Použitá literatura a zdroje:
Výkon a trénink ve sportu
Josef Dovalil a kolektiv
www.sportvital.cz
Jan Taussig
Směrnice CAS (Český atletický svaz) ze dne 17. 4. 2007
Limity pro získávání výkonnostní třídy

Jan Rein vlastní trenérské poznatky za 25 let trenérské práce, převážné u mládeže (ženy, dorostenky, juniorky, dorostenci).

 

Poskytla Jitka Klimková

Komentáře
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz