Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Gymnastická průprava

Kotoul vpřed

Obsah
Kotoul vpřed
Metodický postup
Modifikace a vazby
-všechny strany

Kotoul vpřed je základním akrobatickým tvarem otáčivého charakteru, jehož postatou je přiblížení hmoty těla cvičence k ose otáčení. Cvičenec tedy využívá náhlého a co největšího sbalení k rychlému a bezpečnému přetočení. Patří mezi nejzákladnější a nejjednodušší akrobatické prvky.

 

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.
V základní variantě nacvičujeme kotoul skrčmo, do nácviku můžeme zařadit kotoul vpřed do stoje rozkročného. Další variantou, která již vyžaduje vyšší úroveň pohybových schopností, je kotoul vpřed schylmo.

Technický základ

Kotouly učíme z polohy podřep, vzpažit vpřed pro získání větší polohové energie. Předklonem trupu a hlavy, a dohmatem rukama na zem, dochází k posunu těžiště těla vpřed, čímž se vytváří výhodné vstupní podmínky pro kotoulovou rotaci. Dopnutím nohou a krčením paží se získává další rotační impuls. Důležitým momentem je přenesení zatížení po dohmatu rukama na zem až na oblast přechodu krční a hrudní páteře.Tedy ne na hlavu nebo krční páteř ! Zrychlení rotace kotoulového pohybu je zajištěno přiblížením hmoty k ose otáčení - v tomto případě sbalením, i zde platí obecná poučka, že čím rychleji a více zkrátíme poloměr otáčení,tím větší změna nastane v rychlosti rotace. Pokud jsou výše popsané pohybové akce provedeny účelně, není třeba pro dosažení konečné polohy dřepu žádného doprovodného odrazu rukama.

Chyby

  • dohmat rukama není dostatečně daleko vedle chodidel
  • dohmat pokrčenými pažemi - žák se opře ihned o hlavu
  • malý odraz nohou
  • opření temenem hlavy o zem
  • provedení kotoulu přes rameno
  • malé sbalení při přetáčení
  • při přechodu do dřepu opírání rukama za tělem

Záchrana a dopomoc

  • položit ruku pod zátylek hráče a tlakem ho nutit maximálně předklonit hlavu
  • v momentě, kdy se přetáčí ze sedu do dřepu, uchytit hráčovi ruce v předpažení a táhnout směrem vpřed

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz