Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Gymnastická průprava

Kotoul vzad

Kotoul vzad, stejně jako kotoul vpřed, řadíme mezi základní akrobatické prvky rotačního charakteru. Kotoul vzad lze rovněž provádět ve třech variantách: skrčmo, schylmo, roznožmo.

Chyby

 • malé sbalení při přetáčení - ztráta rychlosti
 • dohmat rukama není oporem o dlaně
 • nedostatečné vzpírání - cvičenec se opře o hlavu
 • dokončení kotoulu v kleku místo ve dřepu ( pokud to není součástí metodické řady )

Dopomoc

Cvičitel stojí nebo klečí bokem v místě opory rukama a pomáhá cvičenci nadlehčit tělo za boky při přechodu přes hlavu.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

 • neobtížnější částí kotoulu vzad je moment vzpírání rukama - nutno dát dopomoc v této chvíli
 • cvičitel stojí bokem , podepřít lopatky, přetočit za kyčle – nadlehčit
 • mírným tlakem na bedra ve směru rotace pomáháme získat dostatečnou rychlost
 • zvednout za ruku
 • dítě nesmí vytáčet lokty

Když dává cvičenec nohy od sebe - mezi nohy něco, moltonový míč apod.

Metodický postup

Kolébky

Jak jsme si již řekli u kotoulu vpřed, nejdůležitějším průpravným cvičením pro nácvik veškerých kotoulů jsou kolébky. Klademe důraz na přenášení paží do polohy, ve které probíhá ve druhé fázi kotoulu vzpíravá práce.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.


Cvičitel by měl zkontrolovat základní polohu cvičence. Nácvik je zahájen z kolébky, kotoulem vzad do kleku s dopomocí, později až do dřepu.

Pro vedení přes natažené paže klade vyšší nároky na připravenost pletence ramenního cvičence i na připravenost cvičitele z hlediska dopomoci.

Nakloněná rovina

Po zvládnutí kolébkové přípravy, přecházíme opět na nakloněnou rovinu s kotoulem vzad skrčmo i s kotoulem vzad schylmo ze sedu.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

Vlastní kotoul

Nejjednodušší je ze dřepu.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.


Nejnáročnější provedení kotoulu vzad je přes natažené ruce do stoje na rukou neboli slangově do vytrčení. Cvičitel dává dopomoc v oblasti boků nebo za stehna, u silově připravenějších jedinců v oblasti těžiště.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

Modifikace a vazby

Jednotlivé prvky můžeme různě modifikovat a tvořit jednoduché vazby a sestavičky:

 • kotoul vzad do širokého sedu roznožného s rovným předklonem neboli placka, a kotoul vzad schylmo
 • kotoul vzad schylmo, výskok s obratem o 180 stupňů a kotoul vpřed

 

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz