Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Úvod

Úvod

Úvod

Trenér si často neuvědomuje co všechno ovlivňuje v rámci své tréninkové činnosti. Jsou to věci, které mají vliv na rozvoj celé osobnosti svěřence. Tedy jako hráče i člověka. Hráč je též ovlivňován mimo trénink. Všechny tyto vlivy, pohledy, aspekty rozdělíme do 4(5) kategorií.V těchto kategorií popíšeme správný přístup, chápání, cíle, postupy, vlivy, úskalí jednotlivých věkových kategorií. Z kontextu vyplývá, že máme na mysli děti a mládež. U dospělých je vývoj osobnosti dokončen a vliv trenéra je ve velké většině dále popisovaných aspektů minimální.

Rozdíly tréninku dospělých a mládeže

Základní myšlenkou při přípravě tréninkové jednotky je rčení:"Děti nejsou malí dospělí!". Hlavním cílem tréninku dospělých je příprava na soutěž, hlavním cílem tréninku mládeže je učení se sportovní hře.

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz