Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Gymnastická průprava

Stoj na rukou

Řadíme mezi statické rovnovážné prvky. Jeho obtížnost je dána malou plochou opory, postavením těla hlavou dolů a poměrně velkou vzdáleností těžiště od místa opory. Stoj na rukou vyžaduje dostatečnou sílu paží, pletence ramenního (nesou celou váhu cvičence) a prostorovou orientaci. Proto je vhodné, aby vlastnímu nácviku předcházela průpravná cvičení zaměřená na posílení paží.
K technicky správnému provedení a zachování rovnováhy je potřeba maximálního zpevnění celého těla a zachování přímého úhlu mezi pažemi, trupem a nohama.

Stoj na rukou můžeme zakončit buď návratem přes odrazovou nohu zpět do základní polohy nebo kotoulem.

Technický základ

Stoj na rukou provádíme ze stoje přednožného levou (nebo přednožení) a z předpažení. Švihem švihové a odrazem odrazové nohy ( odrazová noha se dotýká země, současně s tím se předkláníme) dohmatáváme na zem co nejdále před sebe, asi tak půl metru před odrazovou nohu a na šířku ramen. V okamžiku, kdy se ruce dotknou země, švihneme švihovou nohou a odrazovou se odrazíme od země. Oči sledují prsty a hlavu nepředkláníme ani nezakláníme. Jakmile se nohy dostanou do svislé polohy a spojí se, snažíme se o co největší odtlačení rukama od země. Ve stoji jsou ruce v šíři ramen, prsty směřují vpřed, paže vytaženy z ramen, celé tělo zpevněno, tvoří přímku. (Neprohýbat v bedrech). Při přechodu dolů spustíme nejprve jednu nohu, potom teprve druhou.

Dopomoc

Poskytuje se ze strany, zpočátku třeba i dvěma cvičenci. Uchopíme cvičence za nohy nad koleny. Hned zpočátku naučíme cvičence se „zachránit“ při přepadávání ze stoje na rukou přehmatem jednoruč a stočením stranou (seskok zánožkou).

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.


U začátečníků věnujte zvýšenou pozornost dopomoci za boky a nohy cvičence opřete o své rameno.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

Chyby

  • švihová noha je pokrčená
  • malý odraz odrazové nohy
  • příliš velký odraz (přepadnutí)
  • dohmat rukama je moc blízko odrazové nohy
  • nezpevněný trup - kotoul
  • roztažené nohy
  • předklon nebo záklon hlavy
  • prohnutá záda
  • ruce široko od sebe.

Metodický postup

Zpevňovací a podporové přípravy

Cílem je vytvoření takzvané fyziologické dlahy těla neboli gymnastického prkénka.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.Podpor na předloktí ležmo a vzpor ležmo bývá v gymnastické terminologii nazýván jako velký a malý hřib. Díky své zdánlivé jednoduchosti bývají tyto hříbky velice často využívány. Hlavním úkolem cvičitele je, aby svým svěřencům vysvětlil a kontroloval správné držení těla v těchto podporech a vzporech ležmo.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

 

Pokud ve vaší tělocvičně najdete kousek starého koberce nebo třeba karimatku můžete využít i následující podporová a zpevňovací cvičení. Věřte, že cvičence budou rozhodně bavit.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.


Nabízí se další formy jak posílit pletenec ramenní. Prostřední cvik se vžil pod názvem pavouček.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

Vlastní stoj na rukou

A abychom se dostali k samotnému stoji na rukou, provede cvičenec vzpor ležmo a cvičitel nebo dva spolucvičenci ho dopomocí za stehna a boky staví do stoje na rukou a pomalu vracejí zpět. Video jsme již mohli vidět v odstavci Dopomoc.

Pokud se již vaši svěřenci dokáží zpevnit a udrží polohu těla ve vzporem a podporech ležmo, můžete přejít k nácviku stoje na rukou čelem k žebřinám.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

Dopomoc poskytujeme držením za boky, abychom měli stálou kontrolu nad cvičencem.

 

Přistupujeme k nácviku zády k žebřinám s dopomocí za stehna nebo za boky. Dlaně s prsty mírně stočenými k sobě v šíři ramen, hlava lehce v záklonu. Aby si cvičenec uvědomil správnou polohu hlavy a dlaní využíváme značky.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.


Všimněme si spojování odrazové a švihové nohy, které by v ideálním případě mělo nastat ještě před dosažením vertikály.

Vazby, modifikace

Odrazy o míč, duši

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

 

Stoje na rukou s odrazy s různou polohou nohou

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

 

Chůze na rukou vpřed

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz