Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Gymnastická průprava

Rondát

Rondát chápeme jako přemet stranou s půlobratem, tedy s obratem o 90 stupňů.

Rondát chápeme jako přemet stranou s půlobratem, tedy s obratem o 90 stupňů. První fáze přemetu stranou a rondátu se od sebe liší hlavně činností odrazové a švihové nohy a pokládáním dlaní na podložku. Poloha dlaní v přemetu stranou je v linii, v rondátu je vzdálenější ruka pootočená proti směru pohybu.
Tento převodový prvek slouží ke změně směru před akrobatickými skoky vzad ( přemet vzad, salto vzad atd.)

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

Technický základ pohybu

 • rondát je výhodné provádět z takové výchozí polohy, která umožní získat značnou energii nutnou pro další přetáčení – nejčastěji z kroku nebo přemetového poskoku.
 • další hnací silou je relativně dlouhý krok vpřed, kdy se přes podřep zahajuje předklon trupu s jeho částečným pootočením a současné zanožení švihové nohy do individuálně maximální polohy. Zde se může vyskytnout první chyba – nesprávně postavené chodidlo na zem. Špička nohy musí směřovat ve směru pohybu, jinak nemůže nastat efektivní odraz.
 • ruce se pokládají na podložku střídnoruč (tj. odrazová noha je levá – první na zem jde též levá ruka).
 • první ruka se pokládá na zem tak daleko, aby nedošlo k naskočení na ruku, ale také ne příliš blízko. to by vedlo k automatickému vychýlení ramen.
 • druhou ruku je výhodné opřít o zem vně mimo osu pohybu, na vzdálenost šíře boků a tak, aby prsty směřovaly téměř proti směru pohybu.
 • obrat o 180 stupňů začíná při předklonu a pokračuje při oporné fázi první ruky a je ukončen při dokončení odrazu paží.
 • po odrazu paží se přetáčí tělo cvičence v mírně povysazené poloze, hlava je rovně nebo v mírném předklonu.
 • nohy se spojují až těsně před doskokem.

Metodika nácviku

Nácvik doporučujeme začít z vyvýšené plochy ( z lavičky, z bedny ), abychom cvičiteli usnadnili dopomoc a zdůraznili druhou letovou fázi prvku. Všimněte si včasného spojení nohou, tedy průchod stojem na rukou, což je nezbytné pro technicky správné provedení.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.


Spojování nohou můžeme nacvičovat rychlými stoji u žebřin.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.


První pokusy se neobejdou bez dopomoci. Cvičitel stojí na straně odrazové nohy, úchopem za boky nadlehčuje a pootáčí tělo cvičence v letové fázi.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.


I při nácviku rondátu lze využít velký gymnastický míč.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

Dalším pomocníkem nám může být odrazový můstek, který slouží jako vyvýšená plocha zároveň umocňuje odrazovou práci paží.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

Chyby

 • nedostatečné vytočení trupu
 • položení paže dovnitř od přímky ve směru pohybu
 • pozdní snožení
 • slabý odraz
 • nesprávně postavené chodidlo na zem. Špička odrazové nohy musí směřovat ve směru pohybu, jinak nemůže nastat efektivní odraz.
Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz