Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Jak trénovat

Učení objevováním

Není na našich hřištích až tak běžné. Na první pohled se může zdát tento přístup zdlouhavější. Z krátkodobého nebo spíše z krátkozrakého pohledu tomu tak je. Hráči chvíli trvá, než na správné řešení přijde. Pak mu však zůstane v mozku hlubší obtisk správného řešení, učí se sám rozhodovat a hledat řešení. Z hlediska dlouhodobého (a výchova mladého sportovce je dlouhodobý proces) tak může být efektivnější.Typický příkazový styl patří mezi nejčastěji používané didaktické řídící styly. Vše se točí kolem trenéra, který popíše jak má cvičení vypadat a pak na hráčích vyžaduje přesné provedení. Podobně reaguje i při zápase, kdy vydává příkazové instrukce co má ten který hráč na hřišti dělat. Kluci rychle poslechnou, trénink běží jako na drátkách, při zápase všechno šlape. Nevytrácí se něco? Vychováváme tak nápadité a flexibilní hráče se schopností improvizace?

Jistě nelze zcela zatracovat příkazový styl, ale neměli bychom vystačit pouze s ním. K dispozici jsou další didaktické řídící styly. Uvedeme jen jejich výčet: úkolový, se vzájemným hodnocením, se sebehodnocením, s nabídkou, s řízeným objevováním, se samostatným objevováním, s autonomním rozhodováním o učivu, s autonomním rozhodováním o stylu. V čem tyto variace spočívají, jak se liší a kdy je použít si probereme jindy.

Dále naznačíme, jakým způsobem můžeme příkazový řídící styl nahradit něčím jiným. Nemusíme bádat nad tím, která z uvedených variací to je. Důležité bude uvědomit si, že existují i jiné způsoby vedení tréninku a koučování.  Hlavní motivací používání těchto alternativních stylů je snaha vést hráče k samostatnosti, hledání řešení, přemýšlení o věcech, aktivní zapojení do tréninkové jednotky.

 

Jak na to . . .

Klíčovým momentem tohoto přístupu je neposkytovat dětem odpověď na řešení problému. Vedeme hráče, jsme průvodci na cestě poznání a společně nacházíme řešení.

 

Sám, dvojice, tým

Dej 30s, aby si každý sám danou herní situaci promyslel. Pak udělej dvojice a dej každé dvojici dalších 30s. Nakonec prodiskutuj s každou dvojicí (nebo alespoň s některou) její závěry s celým týmem.

 

Zpětná vazba

Místo abys neustále poskytoval hráčům zpětnou vazbu (nebo zběsile poskakoval u postranní čáry a neustále něco pokřikoval na svůj tým) co a jak dělají a jak to mají dělat, dej tuto šanci jim. Postav 2,3 hráče mimo ať sledují cvičení nebo hru z různých pozic. Po té ať oni zhodnotí dění.

 

Vzájemné koučování

Připrav cvičení, nominuj 2 hráče, aby jej vedli.

 

Dotazování se

To je důležitý okamžik celé problematiky. Učení objevováním vyžaduje vyšší míru diskuze než je obvyklé. Vhodně pokládanými otázkami a diskuzí dovést hráče ke správnému řešení.

 

Kdy nahradit příkazový styl

Zvlášť vhodné, když probíráme „novou látku“ nebo něco, co ještě hráči zcela nepochopili, nezažili.

Nevýhoda

Zvláště pro trenéry, kteří s tímto stylem začínají, může být příprava TJ obtížnější. Ale to se podá Laughing.

 

 

Připravil Radek Votípka, www.fotbal-trenink.cz

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz