Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Gymnastická průprava

Salto vpřed

Salto vpřed je akrobatický prvek, při kterém dochází k úplnému přetočení těla za letu.

Technický základ

1. Salto vpřed z místa

 • pro provedení salta vpřed z místa je nutný vznik ramene síly ( působení výslednice sil mimo těžiště těla) a mohutný odraz nohou.
 • pro zajištění těchto podmínek začínáme z polohy stoj, vzpažit a pokračujeme náklonem těla vpřed a předklonem trupu i hlavy.
 • odrazem nohou tak působíme v rameni a vzniká primární rotační impuls.
 • energetickým přiblížením periferních článků těla k ose otáčení(sbalením) ve shodě se smyslem a směrem rotace, zkrátíme poloměr otáčení, což má za následek zvýšení úhlové rychlosti (čím rychleji a více se zkrátí poloměr otáčení, tím větší změna rychlosti nastane).

2. Salto vpřed z rozběhu

 • z rozběhu naskakuje cvičenec na mírně předsunuté nohy.
 • náskok nesmí být příliš vysoký, aby se neztratila dopředná rychlost získaná rozběhem.
 • v průběhu odrazu se vlivem tření zastaví pohyb špiček nohou a v důsledku setrvačnosti se posune těžiště těla před místo odrazu.
 • díky rozdílu obvodových rychlostí špiček nohou a vzdálenějších článků těla od opory stačí již malý momentový účinek odrazové síly pro zajištění rotace pro salto.
 • postupným zmenšováním poloměru otáčení(sbalením) ve shodě se smyslem a směrem rotace se zmenšuje moment setrvačnosti a vzrůstá rychlost otáčení.
 • otáčení těla i výšce salta pomáhá silový impluz – pohyb paží!
 • pro jejich největší účinek je výhodné jejich pouhé vynesení (mírně pokrčených) před tělo (tím se do určité míry podporuje i výška skoku) a při dokončení odrazu je švihem převést vzad dolů (obejmout jimi kolena nebo švih prodloužit až do zapažení).

Metodika nácviku, průpravná cvičení

Metodická řada by měla začínat zopakováním kotoulu letmo s důsledným sbalením těla.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

Jako trenéři a cvičitelé nezapomínáme zařadit poskokovou a odrazovou přípravu. Odraz nohou je podpořen koordinovaným pohybem končetin horních, který spolupracují i na takzvaném chycení doskoku.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

Vhodným pomocným nářadím pro nácvik akrobatických prvků s letovou fází, tedy i salt, je malá trampolína. Podmínkou je technicky zvládnutí odraz z trampolíny.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

Salto vpřed z místa do sedu je vhodným průpravným cvičením pro uvědomění si polohy těla a orientace cvičence v prostoru.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

Získání dostatečné energie nám poskytne krátký, ale dynamický rozběh. Podmínkou samostatného provádění tohoto cviku je technicky zvládnutý odraz z trampolíny a dokonalé zpevnění těla.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.
Odraz po seskoku z vyvýšené plochy ukáže, zda náš svěřenec zvládá odraz a zpevnění svého těla při vzestupné fázi. Pokud je odraz i zpevnění v pořádku, přistupujeme k nácviku celého salta vpřed dopomocí.

Dopomoc

Cvičitel stojí dostatečně blízko, avšak bezpečně, aby byl v každém okamžiku připraven . Ruku bližší podkládá cvičenci pod břicho a nadlehčuje ho, ruka vzdálenější dopomáhá rotaci.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

Vyvýšená plocha, je určitou motivací pro cvičence, donutí je k dostatečnému odrazu a rychlému balení.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.


Uznejte sami, po odstranění jedné z duchen, jdou klukům fotbalistům salta celkem sama.

Zde najdete Flash Player, ktery je treba nainstalovat, aby jste meli moznost sledovat video.

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz