Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Gymnastická průprava

Využití gymnastické průpravy pro všestranný pohybový rozvoj sportovce

Teorie i praxe nás přesvědčuje, že vhodným a efektivním prostředkem pro všeobecnou přípravu sportovce, tedy i fotbalisty je gymnastická průprava. Čím pohybově všestranněji je člověk vybaven, tím širší výběr má k dispozici při řešení konkrétního pohybového úkolu.

 

Kotoul vpřed

Kotoul vpřed je základním akrobatickým tvarem otáčivého charakteru, jehož postatou je přiblížení hmoty těla cvičence k ose otáčení. Cvičenec tedy využívá náhlého a co největšího sbalení k rychlému a bezpečnému přetočení. Patří mezi nejzákladnější a nejjednodušší akrobatické prvky.

 

Kotoul vzad

Kotoul vzad, stejně jako kotoul vpřed, řadíme mezi základní akrobatické prvky rotačního charakteru. Kotoul vzad lze rovněž provádět ve třech variantách: skrčmo, schylmo, roznožmo.

 

Stoj na rukou

Řadíme mezi statické rovnovážné prvky. Jeho obtížnost je dána malou plochou opory, postavením těla hlavou dolů a poměrně velkou vzdáleností těžiště od místa opory. Stoj na rukou vyžaduje dostatečnou sílu paží, pletence ramenního (nesou celou váhu cvičence) a prostorovou orientaci. Proto je vhodné, aby vlastnímu nácviku předcházela průpravná cvičení zaměřená na posílení paží.
 

Přemet stranou

Přemet stranou neboli hvězda patří mezi převratové akrobatické tvary švihového charakteru. Pro technicky správné provedení je nutné vytvořit pevné spojení mezi pažemi a trupem a celkové zpevnění jednotlivých segmentů těla i těla jako celku.

 

Rondát

Rondát chápeme jako přemet stranou s půlobratem, tedy s obratem o 90 stupňů.

 

Strana 1 z 2

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz