Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Kompenzační cvičení

Kompenzační cvičení

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou a za podpory firmy WEVE REHA s.r.o. jsme zpracovali téma kompenzační cvičení. Východiskem je bakalářská práce studentky katedry tělesné výchovy Pedagogické fakulty Evy Bohmannové, kterou zpracovala pod vedením PaedDr. Marty Bursové, CSc.

 

Úvod

Pravidelnou sportovní přípravu ve fotbale zahajují děti kolem 6.-8. roku. Rozvoj pohybových schopností a dovedností v tomto věku, převážně herním a kondičním tréninkem, představuje značné fyzické, často až jednostranné zatížení. V současné době se setkáváme u řady fotbalistů s funkčními poruchami, které můžou vést ke snížení úrovně herního výkonu, někdy dokonce k ukončení sportovní kariéry. Může také dojít k bolestivému a neefektivnímu pohybu.

 

Charakteristika kompenzačního cvičení

Kompenzační cvičení jsou cíleně zaměřená tělesná cvičení, která pozitivně ovlivňují podpůrně pohybový systém. V tréninkovém procesu se především zaměřujeme na aktivní složku (svaly). I když většina fotbalistů výrazně nezapojuje horní část těla (pletenec ramenní, břišní svaly), měli by se právě na tuto část těla o to více soustředit. Zaměřujeme se nejen na protahovací cvičení, ale také na posilovací, uvolňovací. V současné době je kompenzační cvičení chápáno hlavně ve smyslu vyrovnávacím.

 

Úkoly kompenzačního cvičení

Přispívají k harmonickému tělesnému rozvoji organismu, předchází vzniku svalové dysbalance = svalová nerovnováha, zabraňují nefyziologickým změnám v hybných stereotypech a zapojování jednotlivých svalových skupin, napomáhají pozitivně ovlivňovat i funkční stav vnitřních orgánů(správné vyklenutí hrudníku… -  vitální kapacita plic…).

 

Rozdělení kompenzačních cvičení

Uvolňovací, protahovací, posilovací. 

 

Pomůcky kompenzačního cvičení

Pomůcky jistě udělají cvičení pestřejší a umožní docílit správné provedení cviku.

 

 

Strana 1 z 3

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz