Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Banner

Kompenzační cvičení

Didaktické zásady

Podmínkou efektivního výsledku je dodržování posloupnosti jednotlivých cvičení. Nejprve se po důsledném uvolnění zaměříme na protahovací cvičení, poté můžeme začít posilovat různé svalové skupiny s opačnou funkcí (antagonistu).

 

Oslabené a zkrácené svaly

Většinou jsou oslabeny svaly, které jsou určeny k vykonávání určitého cíleného volního pohybu. Ke zkracování dochází hlavně u svalů, které jsou aktivně zapojovány do udržení polohy člověka (hlavy a trupu) vsedě nebo vestoje.

 

Správné držení těla

Základním předpokladem správného vykonávání jednotlivých kompenzačních cvičení je fyziologické držení těla.

 

Základní polohy

Základním předpokladem správného vykonávání jednotlivých kompenzačních cvičení je fyziologické držení těla.

 

Tréninková jednotka - teoretická část

Tréninková jednotka je základní a hlavní cyklus sportovní přípravy.

 

 

Úvodní část tréninkové jednotky - praktická část

Spousta ukázek ve formě fotek i videí.

 

 

Strana 2 z 3

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz