Cvičení

Plány

1. volba věkové kategorie
| 2| 3| 4| 5


vybrat uložený plán


Rozdělení svalů

Rozdělení svalů - Rozdělení podle typu vláken

Obsah
Rozdělení svalů
Rozdělení svalů podle svaloviny
Rozdělení podle směru pohybu
Rozdělení podle typu pohybu
Rozdělení podle typu vláken
Rozdělení podle umístění
Rozdělení podle polohy
-všechny strany

Rozdělení podle typu vláken

Rozlišujeme dva krajní typy svalových vláken s rozdílnou strukturální, biochemickou a funkční podstatou:

 • tónická - červená, pomalá, oxidativní
 • fázická - bílá, rychlá, glykolitická

Každý sval obsahuje vlákna tonického a fázického charakteru, jejichž zastoupení je v jednotlivých svalech různé a individuální. "Fázické" svaly (zjednodušený pojem pro svaly s převahou fázických vláken) plní převážně hybnou - fázickou funkci a "tonické" svaly (zjednodušený pojem pro svaly s převahou tónických vláken) převážně tonickou funkci. Uvedené svalové skupiny s rozdílnou funkční podstatou zajišťují dvě základní funkce pohybové soustavy, které od sebe nelze oddělovat:

 • statická = držící funkce, která vytváří oporu pro následný pohyb a je nezbytným předpokladem pro efektivní a účelný pohyb. Tuto převážně tónickou, fixační úlohu, spočívající v držení celého těla či jeho jednotlivých částí, vykonávají svaly uložené hlouběji u osy těla.
 • dynamická funkce, která spočívá ve vlastním provedení pohybu. Hlavní podíl mají svalové skupiny uložené více na povrchu těla. Tato dynamická složka vždy navazuje na statickou.
Hlavním předmětem tréninku bývá dynamická složka. Vždy je ale konkrétní výkon výsledkem souhry obou mechanismů, což je nutné při záměrné stimulaci pohybového systému zohledňovat.

Nyní si konečně rozdělme svaly podle popsaných vlastností jejich převažujících vláken:

 • svalové skupiny s převahou tónických vláken: přizpůsobené pro statickou ( držící ) funkci a pomalou pohybovou činnost nižší intenzity vytrvalostního charakteru
  • odolnější vůči námaze, snadněji se po námaze zotavují
  • tendence k nadměrnému zvyšování klidového napětí - hypertonii, což vede ke zkracování
  • tyto svaly je nutno zejména uvolňovat a protahovat
  • snadno, až nadměrně - hyperaktivní, se zapojují do pohybových programů a mnohdy až nesprávně (při svalové nerovnováze) nahrazují práci oslabených svalů z druhé skupiny ("fázických" agonistů)
 • svalové skupiny s převahou fázických vláken: podmiňují činnost maximální a submaximální intenzity, kontrahují se velice rychle a jsou velice rychle unavitelné
  • nižší klidové napětí - hypotonie vedoucí k oslabování
  • tyto svaly je tedy třeba hlavně posilovat
  • jejich sklon k nedostatečnému zapojování do pohybových vzorců - hypoaktivita vede k potřebě vědmé kontroly jejich zapojování

Copyright 2006-2010 by http://www.fotbal-trenink.cz